ኤውሮጳዊ ሕብረት ስርሒታት ምድሓን ህይወት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንምሕያል ዝጠልብ መደብ ነጺጉዎ

ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ስርሒት ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ክሕይል ንዝጽውዕ ንድፊ ብፓርላማ እቲ ሕብረት ከምእተነጽገ ተገሊጹ። እቲ ንድፊ ብ290 ወናብር’ቲ ፓርላማ ተቛውሞ ስለዘጋጠሞ እዩ ብ 24 ጥቅምቲ ዉዱቕ ኮይኑ።  

እቲ ጻውዒት፡ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ምድላይን ምድሓን ህይወትን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንምሕያል ከም መራኽብን ካልእን ዝኣመሰሉ ዓይነታዊ ሓገዛት ክቕርባ ዝጠልብ እዩ።

ብዘይካ’ዚ እተን ሃገራት ወደባተን ነተን ኣብ ምድሓን ህይወት ዝነጥፋ መራኽብ ዘይመንግስታውያን ታካልት ክፉት ክገብራ ዘገድድ እዩ ነይሩ።

ኣብ’ቲ ፓርላማ ዝገዘፈ ምዃኑ ዝንገረሉ ህዝባዊ ሰልፊ ኤውሮጳ (EPP) ምስ ሕሉፋት የማናውያን ሰልፍታት ብምዃን እዩ ኣንጻር እቲ ጻውዒት ደዉ ኢሉ። ዝበዝሓ ማሕበራውያን፡ ሊበራላውያንን ጸጋማውያንን ሰልፍታት ግን ነቲ ጻውዒት ደጊፈንኦ ነይረን እየን።

 “ሎሚ የማናውያን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ንሕጋውን ሞራላውን ሕላፍነተን ዘንጊዐን ህይወት ሰባት ካብ ምድሓን ክዕቀባ ርኢና ኣሎና፡” ይብል ነቲ ንድፊ ዝመርሕ ዝነበረ ስጳናዊ ኣባላ ፓላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቶ ፌርናንዶ ሎፔዝ።

 “ ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ፡” ይብል ንሱ።

ብዙሓት ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ቀጻልነት ስርሒታት ምድሓን ህይወት ምውሓስ ተውሳኺ ስደት ዘተባብዕ እዩ ካብ ዝብል እምነት ካብ’ቲ ተግባር ዘርሕቚ ፖሊሲታት ኣብ ምኽታል ከምዝርከባ ይፍለጥ። ከም ኣብነት መንግስቲ ጥልያን ነተን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ዝነጥፋ መራኽብ ዘይመንግስታውያን ትካላት ስራሐን ደው ከብላ ዝጽዕን ጎስጓስ ኣውፊሩ ኣዩ።

ሓያሎ ትካላት ግብረሰናይ ንምንጻግ እቲ ንድፊ ብትሪ ይቃወምኦ ኣለዋ። ትካል ኦክስፋም (Oxfam) ; ኤውሮጳዊ ሕብረት ንስርሒታት ምድሓን ህይወት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኽሕይል ክሰርሕን ነቲ ምስ ሊብያ ዝኣተዎ ኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዓጊተን ናብ ሊብያ ኽመልስኦም ዘኽእል ዘሕፍር ስምምዕ ከወንዝፍን ጸዊዑ ኣሎ።

ትካል ዶክተራት ብዘይዶብ (MSF) ብወገኑ እቲ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ዘሎ ስምምዕ ንህይወት ስደተኛታት ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ የእቱ ምህላዉ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ፡ እቲ ኣብ ሞንጎ ኢውሮጳዊ ሕብረትን ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ዝስረሓሉ ዘሎ ስምምዕ ንድሕነት ስደተኛታት ዘቐድም ዘይኮነ ፡ ስደተኛታት ናብ’ታ ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ዝበኣሰ ጸጥታዊ ቅልውላው እትርከብ ሊብያ መሊስካ ንዝልዓለ ሓደጋ ከምዝቃልዑ ጥራይ ዝገብር ምዃኑ ይሕብር።

ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (IOM) ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ’ዚ ዓመት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ካብ 2014 ዛጊት ህይወት ከባቢ 18,000 ስደተኛታት ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ከምዝጠፍአ ጠቒሱ፡ ልዕሊ 1,000 ካብዚኣቶም ዛጊት ኣብ 2019 ዝጠፍአ ምዃኑ የረድእ።

ኣብ’ዚ ዓመት ዛጊት ልዕሊ 82,000 ስደተኛታት ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ኮይኖም፡ እቲ ኣሃዝ ካብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ ከባቢ 100,000 ኣዚዩ ዝጎድል ምዃኑ ክፍለጥ ይከኣል።

TMP 14/11/2019

ስእሊ፥ ሊልያ ሶሎናሪ/ ሻተርስቶክ ኮም

ብውሑዱ 1,080 ስደተኛታት ኣብ’ዚ ዓመት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ስኢኖም ኣለው።