እንግሊዝ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ትመልስ

ሰብ መዚ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብሪጣንያ ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ምምላስ ጀሚሮም። ናይ ፈለማ ተመለስቲ፡ ዝሓለፈ ዓመት ብንእሽቶ ጃልባ ብሪጣንያ ዝበጽሑ ስደተኛታት ብ24 ጥሪ 2019 ናብ ፈረንሳ ተመሊሶም።

ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ 539 ስደተኛታት ብንኣሽቱ ጃላቡ ኣብ 2018 ናብታ ሃገር ክሰልኩ ኸምዝፈተኑ ሓቢሩ። ካብዚኣቶም እቶም 80% ኣብ ጥቅምቲ ጥራይ ነቲ መትረብ ክሰግርዎ ዝፈተኑ እዮም። እዚ ናይ ምምላስ ስጕምቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ነቲ ጉዕዞ ክኽቅብጽዎ ምእንቲ ዝውሰድ ዘሎ እዩ።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ዝዀነ ሳጂድ ጃቪድ ምስ ስካይ ንዩዝ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ከም “ኣዝዩ ዓቢ ጉዳይ” ገሊጽዎ። ሃገሩ ምስ ፈረንሳ እናተሓጋገዘት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ፈረንሳ ኣብ ብሪጣንያን ሓለዋ ከተትርር ከምእትሰርሕ ዘላ ሓቢሩ።

ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እንግሊዝ፡ ግዱድ ምምላስ ስደተኛታት “ኣንጻር ሓደገኛ ዘይሕጋዊ ምስጋር ተሪር መዕገቲ ክኸውን” ዘለዋ ተስፋ ይገልጽ። ብመሰረት እቲ ስደተኛታት ሓላፍነት ናይታ ፈለማ ዝረገጽዋ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝገብር ስምምዕ ዳብሊን፡ ብሪጣንያ ናብ ሃገራ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ጐራባብታ ሃገራት ኤውሮጳ ኽትመልስ ትኽእል እያ።

መንግስቲ ብሪጣንያ ንስርሒታት ቍጽጽር ዶብ ዝውዕል ወጻኢ ክውስኽ እዩ። እንግሊዝ፡ ፈረንሳ ዶባትን ወደባትን ንምሕላው ኣብ እተካይዶ ጻዕሪ ዝውዕልን ኣብ መንጎ ናይ ምድርን ባሕርን ኣሃዱታት ዝህሉ ውህደት ንምምሕያሽ ልዕሊ 6 ሚልዮን ፓውንድ ክትህብ ቃል ኣትያ ኣላ።  ተወሳኺ 3.2 ሚልዮን ፓውንድ ከም ናይ ሓለዋ ካሜራታት ብጸልማት ዘርኢ መነጽራት ዝመሰለ ዝተራቐቐ ንብረት ኣብ ምግዛእ ክውዕል እዩ።

ጃቪድ ምስ ጋዜጣ ኢንዲፐንደንት ኣብ እትዘራረበሉ፡ “ነዚ ሓደገኛ ማያት ክሰግሩ ኣብ ሓደጋ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምድሓንን ነቶም ኣብዚ ዘውድቕዎም ኣስገርቲ ንምዕጋትን ምስ ፈረንሳውያን ብጾትና ምዕያይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡” ኢሉ።

ኣብ ቀዝሒ ሓጋይ ኣብ ፈረንሳ ምንባር ኣዝዩ በዳሂ ምዃኑ ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝደፍኦም ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ይብል ጆሽ ሃላም፡ ኣባል ሀልፕ ረፍዩጂስ።

ወሲኹ “ሕጽረት ወሳኒ ግቡእ ሓበሬታ ኣሎ፡” ይብል። “እቲ (ናይ ሓበሬታ) ኽፍተት ብመምዝመዝትን ሓደገኛታትን ሰባት ይምላእ።”

ሃላም፡ እቶም ኣስገርቲ ካብ 3,000 ክሳብ 10,000 ፓውንድ እናኽፈሉ ብጃላቡ፡ ባቡር፡ ናይ ጽዕነትን ንኣሽቱን መካይን ሓደገኛ ብዝዀነ ኣገባብ ስደተኛታት ከጓዕዙ ከምዝፍትኑ ይገልጽ።

TMP – 02/02/2019

ስእሊ፦ ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጥቓ ካሌ ሰሜን ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ክዓግቱ ይፍትኑ።