گروه‌های مدد رسان: کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد هر روز در حال گسستن است

صدیق (نام مستعار) جوان 14 ساله افغان است که، در حومه کمپ کاله روزگار می گذراند.

او با دست کم 250 پناهجوی دیگر که، عمدتن زیر سن قانونی قرار دارند، در جاده‌ها و بدون اندک دسترسی به مواد غذایی، آب و سرپناه زندگی ی کنند.

صدیق در گفتگو با تلویزیون آلمانی “دوچه وله” گفته که، او دو سال پیش و پس از آن که پدر و برادرش از سوی طالبان کشته شدند از ولایت مشرقی ننگرهار، رخت سفر به اروپا را، بسته است.

او سفر پُر ماجرا و خطرناکی را، از مسیر ایران، ترکیه، کشورهای بالکان و آلمان سپری کرده تا این که، به فرانسه رسیده است.

حالا او و چهار کودک پناهجوی دیگر، از یک گروه که از روی مهربانی آنان را، “نوزاد” خطاب می کند، بدون هیچ پولی در تمام نهادهای کمک رسان در جستجوی مواد غذایی، کمپل، لباس خیمه و چوب سوخت استند.

حکومت فرانسه از نگاه قانون مکلف است تا برای پناهجویان زیر سن سرپناه اضطراری فراهم نماید، اما بر بنیاد گفته های نهاد خدمات جوانان پناهنده جوان در گفتگو با تلویزیون “دوچه وله” حکومت با وجود پُر شدن سرپناه ها اراده‌یی برای افزایش تخت خواب ها در این سرپناه ها ندارد.

نهاد خدمات جوانان پناهنده جوان گفته که، 580 جوان زیر سن در سال 2018 در کاله درخواست پناهنده‌گی داده اند؛ اما مقام ها 270 این درخواست ها را، مشمول یک کودک دارای معلولیت رد کرده است.

جرمی روچاس یکی از کارمندان اجتماعی پیشین، نهاد خدمات جوانان پناهنده به “دوچه وله” گفته است “زمانی که، پناهجویان زیر سن به کاله می رسند، آنان تجربیات تلخی را، سپری کرده اند.

تقریبن تمام آنان قربانی تجاوز و شکنجه در جریان سفار مهاجرت بوده اند به ویژه آنانی که از مسیر لیبیا سفر کرده اند.

پس از آنان در کاله نیز، آنان در شرایطی دشوار و با آینده‌یی نامعلوم به سر می برند که، آنان را نسبت به آینده شان نا امید می سازد.”

کمک به پناهنده‌گان که، سوء استفاده‌ها از پناهجویان را، ثبت می کند گفته که، آنان مواردی از سوء استفاده‌های فزیکی و روانی پولیس از کوکان را، ثبت کرده اند.

244 موردی که، به ثبت رسیده است سوء استفاده‌هایی چون تخریب مکرر خیمه‌ها، در اختیار گرفتن اموال پناهجویان، ضربات تصادفی و حمله توسط سگ های پولیس بوده است. گروه های کمک رسان گفته اند که، دست کم 10 کودک در جریان ماه های جون الی دسمبر 2018 به دلیل خشونت های پولیس نیازمند کمک های طبی شده اند.

مدیر منطقه یی کمک به مهاجران در شمال فرانسه گفته است: ” کودکان به اندازی بزرگان، مورد تبعیض قرار می گیرند و خشونت پولیس نیز با آنان یکسان است.”

TMP – 30/01/2019