ውዕል መሰል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካሌ ናይ ፈረንሳ ዕለታዊ ይጠሓስ

ሲዲቕ (ሓቀኛ ስሙ ኣይኮነን) ወዲ 14 ዓመት ኣፍጋናዊ ኮይኑ ኣብ ኣብ ካሌ ናይ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝርከብ ጫካ ተሓቢኡ ብዘይ ዝኾነ ኣላዪ ዝነብር ዘሎ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛዩ። ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣላዪ ዘይብሎም 250 ካልኦት ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ድማ ኣብ ቃልዕ ቦታ ብዘእኹል መግቢ፡ማይን መጽለሊን ይቕመጥ።

ንሱ ምስ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ዶቸቨለ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት፡ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ኣብ ዝነብረላ ዝነበረ ምብራቓዊት ኣውራጃ ናንጋርሃር ኣትዩ ንኣብኡን ሓውን ምስ ቀተለሉ ናብ ስደት ከምዘምርሐ ይዛረብ። ብመንገዲ ኢራን፡ ቱርኪ፡ ሃገራት ባልካንን ጀርመንን ኣቢሉ ድማ ድሕሪ ነዊሕን ኣሸጋሪን ጉዕዞ ናብ ፈረንሳ በጺሑ።

ኣብ ሕጂ እዋን ምስ ከምኡ ኣርባዕቲ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ብሓባር እንዳነበሩ ብዘይዝኾነ ገንዘብን ውሕስነትን በተን ካብ ገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ጥራይ ዝረኽብወን  ንኣሽቱ ሓገዛት ህይወቶም ይመርሑ ኣለው። ሲዲቕ ነታ ጉጅልኡባምቢኖስኢሉ ዝጽውዓ።

መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ካሌ ብዘይ ዝኾነ ኣላዪ ዝነብሩ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናይ መጽለሊን መሰረታዊ ጠለባት ሂወትን ኣገልግሎታት ከውሕስ ሕጋዊ ሓላፍነቱ እዩ ነይሩ።ረፉጂ ዩዝ ሰርቪስ’ (RYS) ዝተባህለ ሰብኣዊ ትካል ምስ ዶቸቨለ ኣብ ዘካየዶ ቃለምልልስ ግን ኣብ ፈረንሳ ነቶም ትሕቲዕድመ ስደተኛታት ዘጽልላ ማእከላት መሊአን ምህላወንን ሰብመዚ እታ ሃገር ድማ ነቶም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዘድሊ ፖለቲካዊ ቅሩብነት ከምዝውሕዶምን ይሕብር። ኣብ 2018 ኣብ ካሌ  580 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናይ መጽለሊ ሓገዝ ጠለብ እንተቕረቡ፡ ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ ሓደ ኣካለስንኩል ናይ ዝርከቦም 270 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ጠለብ ከምዝነጸግዎ እዩ እቲ ሰብኣዊ ትካል ዘረድእ።

እቶም ቆልዑ ናብ ካሌ ቅድሚ ምብጻሖም ኣብ ጉዕዞ ድሮ ተደራራቢ በደላት ዝበጸሖምዮም። መብዛሕትኦም ብፍላይ እቶም ብሊብያ ዝሓልፉ፡ ኣብ ጉዕዞኦም ግዳያት ዝተፈላለየ ዓመጽን ምዝመዛን ከምዝኾኑ እዮም ዝምስክሩ። ነዚ ኹሉ ጸገም ሓሊፎም ኣብ ካሌ ምስ በጽሑ ድማ ኣዚዩ ሕሱም መነባብሮ ይጎንፎምን መጻኢኦም ክጽልምቶም ይረኣዩን ኣለው፡ይብል ሰራሕትኛረፉጂ ዩዝ ሰርቪስዝነበረ ኣቶ ጀረሚ ሮኳስ ዶቸቨለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ።

ሄልፕ ረፉጂስዝተባህለ ተሓላቒ ማሕበር ኣብቶም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ትሕቲዕድመ ስደተኛታት ብኣባላት ፖሊስ ዝፍጸሙ በደላት ኣመልኪቱ ዝስንዶም 244 ጉዳያትውን፡ ስደተኛታት ዘጽልሉሎም ቴንዳታት ብኣባላት ጸጥታ ብቐጻሊ ከምዝቕንጠጥ፡ ዝርካቡ ንብረቶም ከምዝህገር ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጸቕጢ ዝፈጥሩ መግረፍቲን መንከስቲ ናይ ፖሊስ ኣኽላባትን ከምዝበጽሑ  እዩ።  ‘ረፉጂ ዩዝ ሰርቪስምስዩቶፒያ56’ ዝተባህለ መዘናኡ ማሕበር ኣብ ዘውጽእዎ ሓበሬታውን፡ ካብ ሰነ ክሳዕ ታሕሳስ ናይ 2018 ጥራይ ኣብ ካሌ ብሰንኪ በደላት ኣባላት ፖሊስ ብውሕዱ 10 ቆልዑ ስደተኛታት ናብ ሕክምና ከምእተወስዱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ።

ቆልዑ ስደተኛታት ልክዕ ከምቶም ብዕድመ እኹላት ዝኾኑ ስደተኛታት እዮም ዝግፍዑን ብኣባላት ፖሊስ ዝዋረዱን ዘለዉ፡ዝበለት ኣካያዲ ስራሕ ሰብኣዊ ማሕበርረፉጂ ዩዝ ሰርቪስኣብ ከተማ ካሌ ዝኾነት ማዲ ኣለን መንግስታት ሃገራት ኤውሮጳ  ካብ ምንባይ እዞም ተነቀፍቲ ስደተኛታት ክሕብኡ ይመርጹ ብምህላዎም፡  ውዕል መሰል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕለታዊ ክጠሓስ ንርእይ ኣሎናክትብል ወቒሳ።

TMP – 01/03/2019

ስእሊ፡ ዶቸቨለ። ከባቢ 250 ኣላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ ኣዚዩ ቆራሪ ከባቢ ይነብሩ።