ሓለዋ ዶባት እንግሊዝ 42 ስደተኛታት ሒዞም

ፖሊስ እንግሊዝ 11 12 ግንቦት ንመትረብ እንግሊዝ ብዘይሕጊ ዝሰግሩ ዝነበሩ 42 ስደተኛታት ሒዞም። እቶም ስደተኛታት ብሓለዋ ዶባት እንግሊዝ ናብ ሰብ መዚ ምቕባል መጻእተኛታት ተረኪቦም።

ብመሰረት ሕጋገ ዳብሊን እቶም ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ወይ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኽምለሱ እዮም።

እቶም ስደተኛታት ዝበዝሑ ኢራናውያንን ዒራቓውያንን ምዃኖም ዝገለጹ ዀይኖም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለያ ጃላቡ እዮም ተታሒዞም።

ብመሰረት ሕጋገ ዳብሊን ስደተኛታት ኣብታ ዝረገጽዋ ቀዳመይቲ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝዀነት ሃገር ዑቕባ ኽሓቱ ኣለዎም። እዚ እንተዘይገበሩ ናብታ ሃገር ክምለሱ ይኽእሉ።እቶም ዑቕባ ዘድልዮም ኣብታ ቐዳመይቲ ዝረገጽዋ ውሕስቲ ሃገር ከመልክቱ ኸምዝግብኦም ቅቡል ዝዀነ ኣገባብ እዩ፡ይብል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ።

ሕጋገ ዳብሊን ንዘይውሑስ ስደት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ክከላኸልን ንኣገባብ ምምማይ ሕቶታት ዕቑባ ሜላ ኸትሕዝን ይፍትን። ብመሰረት እቲ ሕጋገ ስደተኛታት ኣብ ኣየነይቲ ሃገር ዑቕባ ኽሓቱ፡ ሕቶኦም ቅቡል እንተዀይኑ ድማ ኣብ ኣየነይቲ ሃገር ክዕቈቡ ኽመርጹ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ሕጋገ ብተወሳኺ ነቶም ድሮ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዝንቃሳቐሱ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብቲ ዝተኻእሎም ቀዳማይ ዕድል ዑቕባ ኽሓቱ የተባብዕ።

ወኪል ፓርላማ ካብ ዶቨር ዝዀነ ቻርሊ ኤለፊክዛብ ዶብ ፈረንሳ ዝተረረ ኣገባብ ምኽታል የድሊ ይብል።ዝተታሕዙ ስደተኛታት ብደሓኖም ናብ ፈረንሳ ንምምላስ ዘኽእልኣብ ልዕሊ መትረብ እንግሊዝ ለይትን መዓልትን ዘየቋርጽ ካብ ሰማይ ዝግበር ክትትል ክህሉ ጸዊዑ። 

ኣስገርቲ፡ ዶብ ፈረንሳን እንግሊዝን ድሕሪ ጠቕላላ ምውጻእ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክርገጥ ምዃኑ ወረ ክዝርግሑ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ብሕቡእ ዝምርምር ዝነበረ ጋዜጠኛ ... ከም ኢራናዊ ስደተኛ ዀይኑ ድሕሪ ምቕራቡ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምስተፈልየትእዚ ዶባት ብግቡእ ክርገጥኢሎሞ።ነዚ ጫካ ከጽርይዎዮም፡ ንኹሉ ሰብ ክኣስርዎዮም፡ኢሎሞ።

እንተዀነ፡ ዓባይ ብሪጣንያ ንምቍጽጻር ዶብ ዝምልከት ምስ ፈረንሳ ጽቡቕ ጽምድና ኸምዘለዋ እያ እትገልጽ።ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትና እናለዋወጦ ሓበሬታ ሓያሎ ኣብ ገማግም ፈረንሳ ዝተኻየደ ፈተነታት ስደት ብባሕሪ ኣፍሺሉ እዩ። ንስደት ባሕርን ውዱብ ገበንን ንምውሓድ ብሓባራዊ ተወፋይነትና ሓያል ዝምድና ኣለና።

ካብ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ንነጀው ልዕሊ 25 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ተመሊሶም ኣለዉ።

TMP – 25/05/2019

ሰኣላይ፦ ዳንክሊ / ሻተርስቶክ

ስእሊ፦ መርከብ ሓለዋ ዶባት እንግሊዝ ኤች ኤም ቫልያንት