بار دیگر ۴۲ مهاجر از سوی پولیس مرزی بریتانیا متوقف شدند

پولیس بریتانیا مجموعاً 42 مهاجری را که به تأریخ یازدهم می 2019 از آبنای انگلیس عبور کرده و به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، متوقف کرد. این مهاجران از سوی نیروهای مرزبانی به مقام های مهاجرتی تسلیم داده شدند.

احتمالاً این مهاجران به اساس قانون دوبلین دوباره به فرانسه و یا دیگر کشورهای اروپایی برگشت داده می شوند.

این مهاجران که شهروندان ایران و عراق بودند، در سه قایق جداگانه به سوی بریتانیا، پیدا شدند.

بربنیاد قانون دوبلین، مهاجران باید در نخستین کشور اروپایی که می رسند، درخواست پناهنده‌گی بدهند. اگر این طور نکنند، با خطر برگشت رو به رو استند. وزارت داخله بریتانیا گفت: ” این یک اصلی کلی است، کسانی که نیازمند حفاظت استند باید در نخستین کشور امنی که می رسند، درخواست پناهنده‌گی بدهند.”

قانون دوبلین تلاش می کند تا مانع مهاجرت غیرقانونی در سراسر قاره اروپا شده و پروسس درخواست های پناهندگی را سیستماتیک و منظم سازد. بربنیاد این قانون، پناه جویانی که واجد شرایط حفاظت بین المللی دانسته می شوند، توانایی انتخاب کشور میزبان خود را ندارند. این قانون همچنان مهاجرانی را که قبلاً وارد اروپا شده اند را تشویق به درخواست پناه جویی در نخستین لحظه ممکن می کند.

چارلی الفیک نماینده دور در پارلمان خواهان تدابیر شدیدتر در امتداد مرز بریتانیا با فرانسه شده است. او همچنان ” برای برگشت دادن مطمین مهاجران به فرانسه” خواستار بررسی هوایی 24 ساعته از آبنای انگلیس شده است.

قاچاقبران نیز شایعاتی پخش کرده اند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مرز فرانسه و بریتانیا بسته خواهد شد. به یک گزارشگر مخفی بی بی سی که در دسمبر 2018 همچون یک مهاجر ایرانی خود را جا زده بود گفته شده بود که، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا “مرزها کاملاً مسدود خواهند شد”. او افزود: ” این جنگل تصفیه خواهد شد. آنها، همه‌گی را به زندان می فرستند.”

به هر حال، بریتانیا گفته است که متعهد به هماهنگی قوی با فرانسه برای اداره مرز دو کشور خواهد بود. ” تشریک اطلاعات توسط دو کشور سبب مختل شدن شمار قابل ملاحظه یی از تلاش های مهاجرت دریایی از سواحل فرانسه شده است. ما شرکای نیرومندی باقی می مانیم و به گونه مشترک متعهد به کاهش خطرات مطرح شده توسط مهاجرت دریایی و جرایم سازمان یافته استیم.”

از جنوری سال 2019، بیش از 25 تن دوباره به فرانسه و یا دیگر کشورهای اروپایی برگشت داده شده اند.

TMP – 25/05/2019

Photo credit: Joe Dunckley / Shutterstock

Photo caption: کشتی گشت زنی پولیس مرزی بریتانیا