پلیس یک کمپ غیررسمی در پاریس را جمع آوری کرد

عکس: توماس سمسون/خبرگزار فرانسه. مهاجرین و پناهنده ها در حال جمع آوری متعلقات خود برای تخلیه ی کمپ موقت واقع در میان پورت دلا ویله و پورت دلا شاپل در شمال پاریس ، 31 ژانویه 2019. این عملیات چهارمین عملیات انجام شده در طی 10 روز، بعد از سه عملیات دیگر بود که به 800 نفر امکان پیداکردن پناهگاه را داده بود.در حالی که این کمپ ها در حال افزایش در شمال پاریس هستند ، مقامات فرانسه عملیات بیشتر برای جمع آوری آنها درحال تدارک است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس آن کشور در طی ده روز آخر ماه ژانویه ، بیش از 1000 مهاجر را که در چهار کمپ موقت در شمال پاریس زندگی می کردند.

مهاجرین غیر قانونی ای از کشورهایی همچون افغانستان و کشورهای آفریقایی،در آن چهار کمپ موقت درمناطق پورت د کلینگکورت ،جاده ویلسون،پورته دلاچیل و لا ویلت  زندگی میکردند.

چهارمین عملیات در یک کمپ غیر رسمی واقع در زیر پلی نزدیک به جاده ی اصلی “پریفریک” ،جاده ای که دورتادور شهر پاریس کشیده شده است ،انجام شد.حدود 300 مهاجر در سحرگاه 29 ژانویه از آنجا تخلیه شدند.مقامات شهری مدعی شدند که مهاجران با رضایت خود از آنجا تخلیه شده و به پناهگاه هایی اطراف شهر منتقل شدند.آنها همچنین اعلام کردند که این عملیات به جهت جمع آوری افراد به محیطهای بسته در طول زمستان انجام شد.

برونو آندره ، یک مقام محلی گفت :”تمام آنها از لحاظ سلامتی معاینه شده و سپس به موقعیت اداری آنها رسیدگی خواهد شد و طبق حقوق خود به مراکز انتقال خواهند یافت.” او همچنین افزود:در طی چند هفته ی گذشته ما به طور منظم افرادی را به پناهگاه هایی در محدوده ی پاریس فرستادیم. و هم اکنون به موقعیت 299 نفر رسیدگی میکنیم.

فرانسه هم اکنون با وجود افزایش بی سابقه ی پرونده های مهاجرتی در طی 40دهه گذشته، مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی را به دو ماه کاهش داده است.حدود 64 درصد آن پرونده ها قبول نشده اند،و این به معنای این است که آنها مجبور به ترک اروپا یا بازگشت به اولین کشوری که ورود کردند،شدند.

فرانسه همچنین در حال جمع آوری کمپ های واقع دراطراف پاریس و سواحل شمالی کرده اند تا بتوانند از بیش تر شدن گذرهای غیرقانونی و خطرناک از طریق کانال انگلیس شوند. مقامات انگلیسی و فرانسوی تدابیر امنیتی فراوانی در امتداد سواحل کرده اند تا از به خطر افتادن جان تعداد بیشتری از مهاجرین، جلوگیری کنند.مقامات انگلیسی همچنین اقدام به بازگرداندن مهاجرین به فرانسه کرده اند.

TMP-22/02/2019