پلیس فرانسه بزرگترین کمپ نزدیک به کاله را جمع آوری میکند

با اقدام پلیس جهت پاکسازی یک کمپ غیر رسمی در شمال فرانسه،به تاریخ 12 مارچ 2019،حدود 200 مهاجر مجبور به ترک آنجا شدند.

این کمپ که قبل از تخریب به نام “وروتیر” یا “شمین دو پونت ترول” شناخته می شد، بزرگترین کمپ منطقه کاله بود و حدود 200 مهاجر از افغانستان،ایران، اریته و سودان در آن ساکن بودند.

براساس گفته سازمان مهاجرین فرانسه، از چند روز قبل خبر تخریب این کمپ داده شده بود و در زمان تخلیه آن تنها 50 نفر حضور داشتند.

“دیه گو” سخنگوی این سازمان میگوید: ” همه از این تخلیه اطلاع داشتند. بعضی از آنها چند روز قبل آنجا را ترک کردند تا سرپناه جدیدی پیدا کنند. تعدادی از آنها فرار کرده و در جنگل پنهان شدندو تعدادی هم درکمپ های کوچکتر نزدیک به انجا ساکن شدند.”

قبل از پاکسازی اعلامیه هایی در اطراف کمپ نصب شده بود مبنی بر اینکه ” افراد میتوانند به مراکز مخصوص که دولت برای آنها آماده کرده بروند.” به گزارش خبرگزاری “20 دقیقه”  46 نفر از آنها این پیشنهاد را قبول کرده و با اتوبوس به آن مراکز برده شدند.

تصمیم برای از بین بردن کمپ با برد کارخانه ی “اندیس” در دادگاه گرفته شد. این کارخانه ی برق صاحب بخش زیادی از زمینی که کمپ روی آن قرار داشت می باشد. بعد از تخلیه ی منطقه قرار است حصارهایی در اطراف زمین کشیده شود که از سکنی گزیدن دوباره ی انسان ها پیش گیری شود.

بر اساس گزارش های مقامات محلی این کمپ و وجود تعداد زیادی انسان درون آن ، مشکلاتی برای فعالیتهای افتصادی کارخانه های آن محل ایجاد کرده بود.همچنین نگرانی ها درباره ی تهدیدهای بهداشتی و امنیتی برای انسانها را، به خصوص به دلیل ایجاد رفت و آمدهای زیاد و خطر زا در جاده های مرتبط ، افزایش داده بود.

در سالهای اخیر مهاجرینی که به گذر از کانال انگلیس امیدوار بودند، کمپ های غیر رسمی ای در شمال فرانسه ایجاد کرده بودند.با وجود اینکه پلیس فرانسه دائما این کمپها را نابود میکرد، باز در محلی دیگر کمپ دیگری برپا میشد.  

در عین حال که انگلیس و فرانسه درحال سخت گیری های بیشتر در مرزها هستند، افرادی که موفق به رسیدن به انگلیس شده اند در خطر بازگردانده شدن به فرانسه هستند.

TMP – 19/03/2019

عکس از تویتیرHuman Rights Observers/

پلیس ها در کمپ وروتیر در حال تخلیه مهاجرین