پولیس یک کمپ غیر رسمی در پاریس را برچید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس آن کشور بیش از هزار مهاجر را که در یک کمپ موقت در شمال پاریس زنده گی می کردند، در ده روز اخیر ماه جنوری تخلیه کردند

مهاجران غیرقانونی عمدتاً از افغانستان و کشورهای مختلف افریقایی در چهار کمپ موقت در مناطق پورته دی کلینگکورت، جاده ویلسون، پورته دلا چپل و لا ویلیت زندگی می کردند.

چهارمین عملیات در یک کمپ موقت در زیر یک پُل در نزدیکی جاده حلقوی پریفریک که دورا دور شهر پاریس است، انجام شد. نزدیک به 300 مهاجر از از این کمپ در بیست و نهم جنوری تخلیه شدند. مقام های شهر گفته اند که این مهاجران داوطلبانه کمپ را تخلیه کرده و به پناه گاه ها در سطح شهر منتقل شدند. این عملیات ها برای گرد آوردن مهاجران در ایام زمستان انجام شده اند.

برونو اندری یک مقام محلی گفت: ” مهاجران معاینه صحی می شوند و ما بعداً به وضعیت اداری آنان نظر می اندازیم و بربنیاد حقوق شان، آنان را به مراکز می فرستیم. در جریان چند هفته گذشته ما به گونه قاعده مند مهاجران را در سراسر شهر پاریس به پناه گاه فرستاده ایم—بعداً به این مهاجران مکان بود و باش داده می شود و امروز نیز 299 نفر منتقل شدند.”

با وجود شمار زیاد تقاضای پناهندگی در چهار دهه، فرانسه مدت ارزیابی درخواست پناهندگی را به دو ماه کاهش داده است. نزدیک به 64 درصد این درخواست رد شده اند که این به معنی آن است که، مهاجران یا به کشورشان و یا هم به نخستین کشور اروپایی که وارد شدند، برگردند.

در پی افزایش موارد عبور غیرقانونی به بریتانیا از طریق آبنای انگلیس، فرانسه تخلیه کمپ ها در پاریس و سواحل شمالی را افزایش داده است. دولت های بریتانیا و فرانسه تدابیر کنترول مرزی را در دو طرف آبنای انگلیس افزایش داده اند تا مانع به خطر افتادن جان مهاجران شوند. مقام های بریتانیا همچنان روند برگشت مهاجران غیرقانونی به فرانسه را آغاز کرده اند.

TMP – 14/02/2019

عکس: توماس سمسون/خبرگزار فرانسه. مهاجران و پناهجویان در حال جمع آوری متعلقات خود برای تخلیه از کمپ موقت در میان پورته دلا ویلیت و پورته دلا چپل واقع در شمال پاریس در سی و یکم جنوری 2019. این چهارمین عملیات در سه ماه گذشته است که منجر به انتقال 800 مهاجر به پناه گاه شد. در حالی که این گونه کمپ ها در حال ساخت مجدد هستند، حکومت فرانسه متعهد به افزایش این عملیات ها شده است.