شهرداران فرانسوی درخواست پناهگاههای بیشتری برای پناهجویان دارند

شهردار ان 13 شهر فرانسه با نامه ای سرگشاده به دولت، درخواست افزایش پناهگاه های پناهجویان شدند.

دراین نامه که در تاریخ 23 آپریل2019 منتشر شد آمده:” ما به عنوان شهرداران شهرهای بزرگ فرانسه با افزایش چشمگیر مهاجرینی که درخواست پناهندگی درخاک ما را  دارند مواجه هستیم ، اما شرایط برای فراهم کردن اوضاع مساعد برای آنها در حال بدتر شدند است.”

ماه گذشته مایکل کادوت شهردار قسمت شمالی استان  ایل دو فرانساعلام کرد یک پناهگاه جدید در پاریس احداث خواهد شد. این پناهگاه ظرفیت جای دادن بیش از 100 پناهنده را خواهد داشت.

اما همچنانآنه هیدالگوشهردار پاریس ، که یکی از امضا کنندگان نامه بود، خواستار اقدامات بیشتری در جهت پناه دادن به مهاجرین پناهجو می باشد.

شرایط زندگی و ناکافی بودن امکانات با بالارفتن شدید جمعیت پناهجو، رو به وخامت است. تعداد زیادی خانواده با کودکان خود و یا حتی کودکان بدون همراه،در شرایط نامناسب کمپ های موقت زندگی میکنند.

در این نامه همچنین آمده : “صدها مرد و زن و کودک در قلب شهرهای ما با شرایط بسیار نامناسبی که راه حل های ناکافی موجب آن شده است، درحال زندگی هستند. “

شهرداران درخواست یک جلسه ملی با تمام حزب های سیاسی کشور را داده اند ، تا در مورد مشکل کمبود پناهگاه برای پناهجویان صحبت شود.

در ژوئن 2018 ، دولت فرانسه کمک هزینه ی سرپناه دولتی را برای کسانی که منتظر پاسخ درخواست پناهندگیشان هستند افزایش داد.این هزینه ضمیمه ای به کمک هزینه ای ست که پناهجویان از دولت دریافت میکنند. طبق این قانون جدید ،  روزانه مبلغ 7.40 یورو برای اسکان آنها تا زمانی که  فضایی در پناهگاه های دولتی برای آنها باز شود، اختصاص یافته است.

در سالهای اخیر تعداد افرادی که در فرانسه درخواست پناهندگی داده اند به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنا به گزارش دفتر محافظت از پناهجویان و انسانهای بی سرزمین در فرانسه، بیش از 100 هزار نفر در سال 2017 درخواست پناهندگی داده اند.

LOIC VENANCE / AFP :عکس

عنوان عکس : مردی در حال بیدار شدن در میان جمعیتی که در یک ورزشگاه واقع در سنت هربلین چادر زده اند . نانتس ، غرب فرانسه. 28 مارچ 2019