تلاش های مکرر خانواده ی ایرانی برای گذر از کانال انگلیس

احمدعلی، یک مهاجر غیر قانونی اهل ایران است.او در مصاحبه با خبرگزاری آی تی وی گفت که مدتی ست به همراه همسر و دو دخترش در کاله فرانسه زندگی میکنند، و چندین بار با هدف رسیدن به انگلیس سعی در گذر از کانال انگلیس کرده اند. در اولین تلاش خود آنها در ساحل ، توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند.در دومین تلاش خود، قایق آنها نزدیک به غرق شدن بوده و آنها مجبور شدند خود را با شنا کردن به فرانسه برسانند. در تلاش سوم خود بعد از پیمودن ده کیلومتر با یک قایق ماهیگیری،توسط پلیس های مرزی بازداشت شدند.

او میگوید، دیگر قصد رفتن به انگلیس توسط قایق را ندارد، به دلیل اینکه برای دختر کوچک او بسیار خطرناک است . دختر او در حال حاضر توسط روانشناس مشاوره و درمان می شود تا بتواند با استرسی که تحمل میکند کنار بیاید.

او میگوید دخترم دیگرحالت عادی و خوبی ندارد.او اصلا وضعیت خوبی ندارد و دکترش به ما گفته که باید به شدت از او مراقبت شود، زیرا بسیار احساس تنهایی میکند. نه مدرسه ای ، نه دوستی برای بازی و حتی هم صحبتی که بتواند با زبان خود با او صحبت کند ندارد.

دکتر به آنها پیشنهاد داده است که برای مدتی در یک جای موقت اسکان یابند.اما آنها به زودی مجبور به رفتن به مکانی دیگر خواهند بود.

احمد در مصاحبه ی خود گفته است که خانواده ی من به شدت از اینکه باز هم مجبور به پنهان شدن در جنگل شوند،می ترسد.ما هیچ خانه ای نداریم، اما انتخای دیگری نداریم و مارا مجبور کرده اند که باز گردیم. او می ترسد که در فرانسه درخواست پناهندگی دهد و طبق مقررات دوبلین آنها را به دانمارک بازگردانند؛ جایی که در آن درخواست پناهندگی اش به دلیل مسیحی شدن رد شده بود.

“کلیر موزلی” که برای خیریه ی ” کر فور کاله ” کار میکند میگوید :”این در اروپا اتفاق غیر معمولی نیست.ما هرروز با مواردی از پناهجویان مواجه می شویم که در سطح اروپا سرگردان هستند که با درخواست پناهندگی آنها موافقت نشده است و به دلیل “مقررات دوبلین” قادر به اعلام درخواست دیگری نیستند.

TMP – 23/03/2019

Huang Zheng/Shutterstock عکس :

یک کمپ غیر رسمی در کاله فرانسه

Email us if you have a question about migration

Send us an email with your question and one of our staff will get back to you. All emails are treated in confidence.

اگر در فرانسه هستین - برای آشنایی با واقعیت های مهاجرت تماس بگیرید

جهان در حال حرکت است

با سالانه میلیونها مهاجردرجهان ، جهان در حال جابه جایی ست. بسیاری از این افراد در این راه با واقعیت های تلخ مهاجرت در قرن 21 و ریسک ها و مشکلات پیچیده ی آن رو به رو می شوند.

برای بسیاری از مهاجرین دستیابی به اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد بسیار سخت می باشد. برای مثال داستان هایی که در شبکه های اجتماعی و اخبار منتشر میشود میتواند یک بعدی باشد، یا اطلاعاتی که توسط قاچاقچیان انسان داده میشود اغلب مواقع با واقعیات هماهنگی ندارند.

اطلاعات بیشتر