داستان های درد ناک مهاجرین در گذر از کانال انگلیس

مهاجرین فراوانی با گذر از “کانال انگلیس” جان خود را به خطر می اندازند.

یک زوج اهل عراق ، به خبرگزاری “بی بی سی” گفتند که حداقل 20 اقدام ناموفق در این راه داشته اند. با وجود اینکه در آخر به انگلیس رسیدند، طبق “مقررات دوبلین ” باز گرداندن آنها به فرانسه بسیار محتمل است.

این خانواده همراه با دختر پنج ساله اشان ، چیا، اکتبر سال گذسته به شهر دانکیرک فرانسه رسیدند.

در واقع آنها برنامه ی سفر با قایق بادی را داشتند. قاچاقچیان انسان آنها را متقاعد کرده بودند که سفری بی خطرذ و راحت خواهد بود و تا زمانی که وارد آبهای انگلیس بشوند همراهی خواهند شد.

به گفته ی عزیز : “قاچاقچیان میگویند که زمانی که به آبهای انگلیس رسیدیم آنها با پلیس تماس میگیرندو پلیس برای کمک به آنها خواهد آمد. ”

اما بعداز شنیدن اتفاقات خطرناک پیش آمده در حین سفر با قایق از این تصمیم خود منصرف شدند.

یک زوج ایرانی همراه با دو فرزند خود ، حدود 15 دقیقه بعد از آغاز سفر خود با قایق نزدیک به غرق شدن بودند. یکی از فرزندان آنها میگوید که آب به قدری سرد بود که نمیتوانستم پایم را داخل آن قرار بدهم، سرمایی که حس میکردم باعث شد در آن لحظه آرزوی مرگ کنم. ”

زوج دیگری با نامهای سالمون و سیری ، وقتی که موتور قایق از کار ایستاد ساعتها رو ی آب شناور ماندند. قایق در حال پر شدن از سوخت خورنده بود. سالمون میگوید” پوستمان در حال سوختن بود و درد غیر قابل تحملی داشت ! ” چند ساعت بعد آنها نجات داده شدند و به فرانسه باز گردانده شدند.

عزیز که با شنیدن این داستانها بسیار نگران بود تصمیم به جابه جایی با کامیون های باربر گرفت. مادر او خانه اشان را برای گرفتن وام 10 هزار پوندی در بانک وسیقه قرار داده بود، پولی که برای پرداخت به قاچاقچیان هزینه شده بود.

آنها با مشکلات زیادی در طی چندین بار اقدام ناموفق خود برای مهاجرت ، روبه رو شدند. گاهی کامیونها به جای رفتن به انگلیس به اسپانیا و رومانی میرفتند. گاهی سگ های پلیس آنها را داخل ماشین رد یابی می کردند. حتی یک بار آنها داخل ماشین حمل بار با دمای پایین شدند  و سردی دما برای انسان غیر قابل تحمل بود.

سرانجام در 19 فوریه 2019، آنها از طریق تونل اروپا به انگلیس رسیدند. به محض رسیدن به آنجا و بیرون آمدن توسط راننده، اعضای فامیل آنها را به اداره پلیس بردند تا درخواست پناهندگی کنند. هرچند که طبق “مقررات دوبلین” اباز گرداندن آنها به فرانسه بسیار محتمل است. 

توضیح عکس :  عکس هوایی از بند “داور ” ، کشتی ای که از کانال انگلیس،یکی از پررفت و آمدترین مسیرهای آبی  جهان که بریتانیا را به خاک اروپا ، به خصوص بندرهای شمال فرانسه مانند “دانکیرک ” و ” کاله ” وصل میکند

GLF Media/Shutterstock منبع عکس :

TMP – 27/02/2019

Email us if you have a question about migration

Send us an email with your question and one of our staff will get back to you. All emails are treated in confidence.

اگر در فرانسه هستین - برای آشنایی با واقعیت های مهاجرت تماس بگیرید

جهان در حال حرکت است

با سالانه میلیونها مهاجردرجهان ، جهان در حال جابه جایی ست. بسیاری از این افراد در این راه با واقعیت های تلخ مهاجرت در قرن 21 و ریسک ها و مشکلات پیچیده ی آن رو به رو می شوند.

برای بسیاری از مهاجرین دستیابی به اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد بسیار سخت می باشد. برای مثال داستان هایی که در شبکه های اجتماعی و اخبار منتشر میشود میتواند یک بعدی باشد، یا اطلاعاتی که توسط قاچاقچیان انسان داده میشود اغلب مواقع با واقعیات هماهنگی ندارند.

اطلاعات بیشتر