ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኽበጽሑ ጸገማት ይገጥሞም

ውሕስነት ኣብ ዘይብለን ጀላቡ ተሳፊሮም ብመንገዲ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ወይ ድማ ወሽመጥ ዓደን ናብ ስዑድያን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ክበጽሑ ዝጓዓዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ግዳያት ቀጻሊ ምዝመዛ ኣሰጋገርቲን ነጋዶን ደቅሰብ ዝኾና ጉጅለታት ይኾኑ ምህላዎም ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት 15 ነሓሰ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑዲን ሃገራት ወሽመጥን ኣብ ዝበጽሑሉ ሕሱም ማእሰርቲን መጥረዝቲን ከምዝገጥሞም እዩ እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡ ዘሎ።

ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሱዕድያ ምስ ዝተጠረዙ 12 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድሕሪ ዘካየዶ ቃለምልልስ፡ ብዘይስሩዕ መንገዲ ናብ ስዑድያ ዘምርሑ ስደተኛታት ቀጻሊ መግረፍቲ፡ ምዝመዛ፡ መጥረዝቲ፡ ከምኡውን ሞት ከምዝገጥሞ ኣረጋጊጹ።

11 ካብቶም ቃሎም ዝሃቡ ስደተኛታት ብመንገዲ መርበባት ኣሰጋግርቲ ተሰዲዶም ዝነበሩ ኪኾኑ እንከለው፡ እቲ መበል 12 ድማ ኣብ ስዑድያ ብሕጋዊ ፍቓድ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኾይኑ ናብ ስዑድያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተወት ሓፍቱ ኸዕቊብ ስለዝፈተነ እዩ ተጠሪዙ።

ስደተኛታት ኣብ መላእ እቲ ጉዕዞ፡ ማለት ናብ የመን ኣብ ዘሎ ጉዕዞ ባሕሪ፡ ካብ የመን ናብ ስዑድያ ኣብ ዘሎ ምስጋር ዶባ ቀጻሊ ግፍዕታት ከምዝበጽሖም ዘመልከተ ጸብጻብ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት፡ እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑድያ ኣብ ዝበጽሑሉ እውን ሻቡ ተታሒዞም ብዘይዝኾነ ካሕሳ ናብ ዓዶም ኽጥረዙ ከምዝግበር ኣፍሊጡ።

እቶም ንትካል ሰብኣዊ መሰላት ቃሎም ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ኣብ ዝበጽሑሉ ብኣስገርቲ በደላት ከምዝበጽሖምን ተወሳኺ ገንዘብ ካብኦም ወይ ካብ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራቤቶም ከምዝሕተትን ክገልጹ እንከለው፡ ብፍላይ  ኣብ ብመስመራት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ብዘይውሑሳት ጀላቡ ልዕሊ ዓቐን ሰባት ኣሳፊርካ ዝካየድ ጉዕዞ ኣዝዩ ንህይወት ፈታኒ ምዃኑ እዮም እቶም ናብ ዓዶም ዝተጠረዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝዛረቡ። ሓደ ካብቶም ስደተኛታት እዉን ኣስገርቲ ንገለ ስደተኛታት ካብ ጃልባ ናብ ማእከል ባሕሪ ኽድርብይዎም ከምዝረኣየ ይሕብር።

ኣብ ጃልባ 180 ሰባት ኢና ዝነበርና፡ 25 ኻባና ድማ ህይወቶም ስኢኖም። እታ ዝነበርናያ ጃልባ ማዕበል ክጸፍዓ ምስ ጀመረ ኣብ ሓደጋ ኣቲና።  ኣብ ጃልባ ልዕሊ ዓቐን ሰባት ብምንባርና እቲ ኣስጋሪ ልዕሊ 25 ሰባት በብሓደ ናብ ማእከል ባሕሪ ደርቢዩዎም

ከምዚ ዓይነት ተግባር ብኣሰጋገርቲ ኽፍጸም ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ኣሰጋግርቲ ንስደተኛታት ካብ ሓደጋ ምጥሓል ዘንጸላለወን ጀላቡ ናብ ማእከል ባሕሪ እንዳደርበዩ የጋድልዎም እዮም።

ሓያለ ስደተኛታት ናብን ኣብን ቀጻሊ ዕግርግር ዝረኣየላ ዘሎ የመን በደላት ኣሕሊፎም ናብ ስዑድያ ክሰግሩ ኣብ ዝፍትኑ እዉን ካብ ኣባላት ሓለዋ ዶባት ስዑድያ ብዝኽፈተሎም ተዂሲ ህይወቶም ይስእኑ እዮም።

እቶም ካብ ስዑድያ ዝተጠረዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ንትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃብዎ ቃል ኣብ ምስጋር ዶብ ናብ ስዑድያ ብዙሓት ብተዂሲ ዝተቐትሉ ስደተኛታት ኸምዝኣረዩ ይዛረቡ።ኣብ ዶብ ስዑድያ ሓያለ ሬሳታት ብዓይነይ ርእየ፡ይብል ሓደ ወዲ 26 ዓመት ኢትዮጵያዊ ስደትኛ። 

ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድያ ኣሎ ዝብልዎ ዝሓሸ ናብራ ንኸሕልፉ ኣብ ጉዕዞ ኽትዛረበሎም ዘጸግሙ ሓደጋታት ይጎንፎም፡ይብል ላዕለዋይ ኣባል ጉጅለ መጽናዕቲ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ፈሊፕ ሆርን።

ካብ ወርሒ ግንቦት 2017 ክሳዕ መጋቢት 2019 ልዕሊ ፍርቂ ናይቶም ኣብ ስዑድያ ዝነብሩ ከባቢ 500,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ተጠሪዞም ምህላዎም እዩ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ማለት ኣይ..ኤም ዝሕብር።

TMP – 30/08/2019

Photo credit: ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት

ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ስዑድያን ዘሎ መስመራት ጉዕዞ ስደት