ሊብያ፡ ካብ’ቶም ናብ ውሑስ ቦታ ዝግዕዙ ስደተኛታት እቶም ዝዳጎኑ ይበዝሑ

ጸጥታዊ ኩነታት ሊብያ እንዳበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ብሓለዋ ባሕሪ እታ ሃገር ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ዝዕገቱ ስደተኛታት ናብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ኸምዝኣትዉ ይግበር ምህላዉ ላዕለዋይ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ስደተኛታት ኣተሓሳሲቡ።

ወሃቢ ቃል እቲ ኣህጉራዊ ኣካል ዝኾነ ባባር ባሎሽ 4 ሰነ ኣብ ከተማ ጀኔቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ማእከላይ ባሕሪ ኽሰግሩ ብኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝተሓዙ ዘለዉ ስደተኛታት ከም ሓድሽ ናብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ

ኽኣትዉ ይግበር ከምዘሎ፡ ብዝሒቶም ዝዳጎኑ ዘለዉ ሓደስቲ ስደተኛታት ድማ ኻብቶም ካብ መዳጎኒ ማእከላት ናብ ውሑስ ቦታ ዝግዕዙ ስደተኛታት ልዕል ከምዝብል ኣተሓሳሲቡ።

ኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ ዓመት ጥራይ 1,224 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዓጊቶም ናብ ሊብያ ከምዝመለስዎም፡ እቲ ኣሃዝ ድማ ኣብ ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ብጠቕላላ ዝተመዝገበ ቊጽሪ ዝልዕል ምዃኑ ይግለጽ

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ዝብእስ ዘሎ ድጎና ስደተኛታት መግለጺ ዝሃበ፡  ኣብ መዳጎኒ ዚንታን ናይ ከተማ ትሪፖሊ ተዳጒኖም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት 96 ሰባት ከምዝልቀቚ ድሕሪ ምግባሩ እዩ። እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን፡ ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ምዃኖም ዝተነግረሎም ስደተኛታት ክልተ ናጽላታት ከምዝርከብዎም ዘመልከት ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት፡ ናብ ግዝያዊ መጽለሊ ቦታ ኽውሰዱ ተገይሩ ምህላዉ ኣረዲኡ።

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ኻብ ድጎና ዘላቐቖም ስደተኛታት መግቢ፡ መድሃኒት ኽዳንን ኾቦርታን፡ መጽሊሊ፡ ከምኡውን  ምኽራዊ ሓገዝ እንዳረኸቡ ክሳዕ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ዝግዕዙ ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ብኽንክን ክጸንሑ እዮም፡ይብል ወሃቢ ቃል እቲ ላዕለዋይ ወኪል።

እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ፥ ኣብ መዳጎኒ ማእከል ዚንታን ዘሎ ኩነታት ዝበኣሰ ከምዝኾነ፥ ልዑል ቊጽሪ ተዳጎንቲ ስለዘሎ ሕጽረት ትንፋስ ብቐጻሊ ኸምዝረአ፡ ገለ ኽፍልታት ትቦታት ዓይኒምድሪ ተበላሽዩወን ብቐልቀል ከዕለቕልቓ ይረኣ ኸምዘሎ ብምምልካት፡ ኣዚ ኣብ ጥዕና እቶም ተዳጒኖም ዘለዉ ስደተኛታት ቀጥታዊ ስግኣት ፈጢሩ ምህላዉ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ መዳጎኒ ማእከል ዚንታን ገና 645 ስደተኛታት ተዳጒኖም ከምዘለዉ እዩ ወሃቢቃል ላዕለዋ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ።

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡ ስደትኛታት ብቕልጡፍ ካብ ሊብያ ንምውጻእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝለዓለ ኽተሓባበር ኣቐዲሙ ንዝገሮ ጻውዒት ደጊሙ  ኣነጺሩ ኣሎ። ወሃቢቃል እቲ ኣህጉራዊ ወኪል ኣብ መግለጺኡ፡ እቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሓዙ ስደተኛታት ናብ ሊብያ ንኸይምለሱ ዝተሓደሰ ጻዕሪ ኸምዘድሊ ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ኣብ ሊብያ ዝብእስ ዘሎ ዘይምርግጋእ ድሮ ንቁጽሪ እተን ስደተኛታት ጽዒነን ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ካብ ገማግም እታ ሃገር ዝብገሳ ጀላቡ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣውሪዱዎ ኣሎ። እዚ ምስ ኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ሓዪሉ ዘሎ ስርሒታት ምዕጋት ስደተኛታት ተደሚሩ ኣሽሓት ስደተኛታት ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ መደቦም ቕሂሙ ኣብ ሃገር ተዓጊቶም ንሕሰም ተቓሊዖም ይርከቡ።

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘሎ ምእሳር ስደተኛታት ደው ኽብል ብቐጻሊ ክጽውዕ ጸኒሑ ኣሎ። ብዘይካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ ዓመት ካብ ሊብያ 62 ስደተኛታት ናብ ሮማንያ 149 ድማ ናብ ዓዲጥልያን ኸምዘግዓዘ ይፍለጥ።

TMP – 07/06/2019

ስእሊ፥  ኪቲራት ሮክቡሪ / ተርስቶክ ኮም

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ይርከቡ።