ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስርሒታት ምድሓን ህይወት ኣብ ማእከለይ ባሕሪ ዳግማይ ክጅምር ይጽዉዓ

መንግስታት ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝወድቊ ስደተኛታት ንምድሓን ዝካየዱ ስርሒታት ዳግማይ ክጅምርዎን ኣብ ሊብያ ተዓጊቶም ንዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት ኽተሓጋገዙን ከምዝግባእ ፡ ኣህጉራዊ ውድብ ስደኛታትን (ኣይ.ኦ.ኤም) ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብ 11 ሓምለ ኣብ ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ ጸዊዖም።

እቶም ክልተ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት መንግስታውያን መራኽብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ናይ ኮለላን ምድሓን ህይወትን ስርሒታት እንዳካየዳ ህይወት ኣሽሓት ስደተኛታት ከድሕና ምጽናሐን ጠቒሶም፡ እቶም መንግስታት ነቲ ስደተኛታት ናይ ምድሓንን ናብ ውሑስ ቦታ ንግዜኡ ናይ ምግዓዝን ሓላፍነት ዳግም ኽስከሙ ኣዘኻኪሮም። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምድሓን ህይወት ሰባት ልዑል ኣበርክቶ ዝጸንሐን ኣብ’ዚ እዋን እዚ ካብ’ቲ ንጥፈት ተኸልኪለን ዘለዋ መራኽብ ናይ ትካላት ግብረሰናይ እውን ዳግም ናብ ስራሐን ኽምለሳ ኽፍቀደለን ከምዝግባእ እቶም ክልተ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ።

ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ካብ 2018 ዛጊት ዝኾነ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተኻየደ ስርሒት ምድሓን ህይወት ከምዘየለ ዝግለጽ ኮይኑ፡ ዝርካቦም ስርሒታት በተን ብወለንታ ዝነጥፋ ብትካላት ግብረሰናይ ዝውነና መራኽብ እዩም ኽካየዱ ጸኒሖም። እንተኾነ ከም ጥልያን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤውሮጳ ከማሕድርኦ ብዝጀመራ ጸቕጥታት እተን ናይ ትካላት ግብረሰናይ መራኽብ ንጥፈታተን ኸካይዳ ኣዝየን ይጽገማ ምህላወን ይንገር። ብመሰረት እዋናዊ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ ብውሑዱ ህይወት 682 ስደተኛታት ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኡ ኣሎ።

እቶም ክልተ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ መንግስታት ሃገራት ኤውሮጳ ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን እቶም ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኩነታት ተዓጊቶም ዝርከቡ ስደተኛታት ንምውሓስ ኣበርቲዖም ክሰርሑን ኽተሓጋገዙን ጸዊዖም ኣለዉ።

“ከም ቀዳምነት እቶም ኣብ መዶጎኒ ማእከላት ሊብያ ተታሒዞም ዘለዉ 5,600 ስደተኛታት ተለቒቖም ናብ ውሑስ ቦታ ኽግዕዙን ድሕነቶም ኽወሓስን ንጽውዕ፡” ይብል እቲ ብላዕለዋይ ወኪል ንዱዳይ ስደተኛታትን ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን ዝወጽአ ሓባራዊ መግለጺ።

ብዘይካ’ዚ፡ መንግስቲ ጀርመን ነቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝድሕኑ ስደተኛታት ንምቕባል ሓባራዊ ድሌት ኽህሉ ጸዊዑ ኣሎ። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እታ ሃገር ሀይኮ ማስ ፡ ሓያላት ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድው ኢሉ ዘሎ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ዳግም ንኽጅምር ካብ  ካልኦት ኣባላት ሃገራት እቲ ሕብረት ፍቓድ ከይተጸበያ ቅርቡነተን ከርእያ ጸዊዑ ።

“ እቶም ዝድሕኑ ስደተኛታት ብ ‘ኮታ’ ክቕበላ ፍቓደኛታት ናይ ዝኾና ሃገራት ማሕበር ኽህሉ ኣለዎ፡” ክብል ንጀርመናዊት ጋዜጣ ዝሓበረ ሚኒስተር ማስ ፡ ሃገሩ ዝንገራ ብዝሒ ስደተኛታት ኽትቅበል ካብ ቅድም ድልውቲ ምዃና ኣገንዚቡ።

ጥልያን እውን፡ እቶም ኣብ ማያዊ ግዝኣታ ዝድሕኑ ስደተኛታት ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ክማቐላኦም ቅሩባት እንተኾይነን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ደው ኢሉ ዘሎ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ዳግም ክጅምር ከተፍቕድ ተኽእሎ ከምዘሎ ሓቢራ ኣላ። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ጥልያን ሞዋቬሮ ሚላነሲ ከምዝሓበሮ፡ እቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝድሕኑ ስደተኛታት ብኹሎም ናብ ጥልያን ኽግዕዙ ምስዘይኮኑ፡ ሃገሩ ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ስርሒታት ምድሕን ህይወት ዳግም ክጅምር ድሌታ ከምዝኾነ ርአዲኡ። “ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ኽፋል ኤውሮጳ እምበር ናብ ጥልያን፡ ማልታ ወይ ግሪኽ ክበጽሑን ኣብኣተን ኽነብሩን ኣይኮኑን መደቦም፡” ይብል እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስተር።

ብተወሳኺ መንግስቲ ጥልያን ምስ’ቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣንቂልዎ ዘሎ ጉዳይ ዑቕባ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ቅድሚ ባሕሪ ምስጋሮም  ተጻርዩ እቶም ብቑዓት ናብ ኤውሮጳ ብነፋሪት ከምኡ’ውን ካልእ ውሑስ መንገዲታት ንምግዓዞም  ዝዓለመ ትልሚ ከምዝሰማማዕ ሓቢሩ ኣሎ።

TMP – 31/07/2019

ስእሊ፥  ኣሌኻንድሮ ካርኒቸሮ/ ሻተርስቶክ ኮም

ማእከላይ ባሕሪ ካብ ቀዳሞት ቀተልቲ ስደተኛታት ዝኾኑ መስመራት ማይ