فرانسه لایحه جدید مهاجرت را تصویب میکند

تعدادی از مهاجرین بی خانمان آفریقایی نزدیک یک کمپ محلی در شمال پاریس، 9 می 2017

مجلس ملی فرانسه ، در تاریخ 22 آپریل، لایحه ی جدیدی تصویب کرد که طبق آن پروسه ی رسیدگی به پرونده ی پناهندگان کوتاه تر می شود، وضعیت دیپورت شدن افرادسریعتر مشخص می شود و همچنین یک سال زندان برای کسانی که غیر قانونی وارد فرانسه می شوند در نظر گرفته می شود.

نخست وزیر فرانسه “ادوارد فیلیپ” یک هفته قبل از تصویب لایحه درباره آن توضیح داد که ” اخیرا کشور در موقعیتی قرار گرفته است که با کسانی که مستحق ماندن در فرانسه هستند به درستی رفتار نمیشود و کسانی که حق ماندن ندارند را  نمیتوانیم خارج کنیم.باید این وضعیت سامان جدی پیدا کند.”

یکی از مفاد لایحه در نظر گرفتن 135 روز برای نگه داشتن کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده ، می باشد.

یکی دیگر از موارد ، کوتاه کردن زمان درخواست پناهندگی شخص از زمان ورود به فرانسه، از 120 روز به 90 روز است.

کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده، قادر به اقدام برای هرگونه اجازه ی اقامت دیگری نخواهند بود و تنها 15 روز برای درخواست تجدید نظر زمان خواهند داشت.و کسانی که تصمیم به بازگشت داوطلبانه به وطن خود دارند هم از نظر مالی ساپورت خواهند شد.

“ژرارد کلمب” وزیر داخله فرانسه میگوید :”هدف این لایحه “کنترل بهتر مهاجرت” از طریق نصف کردن زمان انتطار پناهندگان و همچنین کمک اقتصادی به کسانی که درخواستشان رد شده، می باشد.”

اما از طرفی دیگر بعضی مقامات چپ گرایانه معتقد هستند که کم کردن زمان درخواست تجدید نظر برای پناهندگانی که جواب منفی گرفته اند، درست نیست و دو هفته زمان کافی برای دفاع از خود نمی باشد.

“دیده بان حقوق بشر” (HRW)  معتقد است ،کم کردن زمان درخواست پناهندگی برای کسانی که واقعا ممکن است مستحق پناهندگی باشند درست نخواهد بود و امکان از دست دادن ضرب الاجل برای اعلام درخواست خود بالا خواهد رفت.

فرانسه تعداد 100 هزار درخواست پناهندگی در سال گذشته دریافت کرده، که این آمار درطی سه سال متوالی روند افزایشی داشته، در حالی که در سطح اروپا این روند رو به کاهش بوده است.نظرخواهی اخیر نشان میدهد که اعضای مجلس خواستار قوانین سخت گیرانه تری حول موضوع مهاجرت هستند.

پس از تصویب لایحه در مجلس، 100 فعال راست گرا متشکل از افرادی از فرانسه، ایتالیا، مجارستان ، اتریش ،انگلیس و آلمان دست به فعالیت زدند و یک مانع مشبک پلاستیکی نمادین ، در مرز بین آلپ و ایتالیا( که مهاجرین از آن برای رفتن به فرانسه عبور میکنند) نصب کردند.

این فعالان پرچم هایی تحت عنوان” دفاع از اروپا” حمل میکردند و بنری نزدیک به مرز ایتالیا نصب کردند که روی آن نوشته شده بود :”مرز بسته است. شما هرگز نمیتوانید اروپا را خانه ی خود کنید.به سرزمین خود برگردید.”

TMP – 20/02/2019