قاچاقچیان انسان توسط دادگاه فرانسه به زندان محکوم شدند

دادگاه فرانسه در تاریخ 1 مارچ 2019، دو مرد اهل ایران و عراق را به جرم قاچاق انسان از طریق کانال انگلیس محکوم کردند.

سرپرست گروه یک مرد 32 ساله ی اهل عراق بود که توسط دادگاه Boulogne Sur-Mer در ساحل شمالی فرانسه ،به 18 ماه زندان محکوم شد. دو همکار دیگر او، یک  مرد 30 ساله اهل ایران و یک مرد 39 ساله از عراق، به یک سال زندان محکوم شدند.هر سه این اشخاص از خاک فرانسه اخراج شدند.

یک فروشنده ی قایق ، اولین بار درماه دسامبر به سه مرد، که قصد قروش قایق های بادی که اغلب توسط قاچاقچیان انسان استفاده می شود را داشتند، مشکوک شد و به پلیس گزارش داد.این فروشنده همچنین شماره پلاک و شماره تلفن آنها را داشت که کمک کرد به این افراد دسترسی پیدا کنند.

در پی تحقیقات انجام شده دو تن از آنها در تاریخ 25 ژانویه 2019 دستگیر شدند.نفر سوم بعد از شنود تلفن همراهش و جمع آوری شواهد کافی دستگیر شد.در حین بازجویی ها ، هرکدام از این افراد داستانهای متفاوتی تعریف میکردند. ارتباط یکی ازآنها با شبکه ی قاچاق انسان اثبات شده بود، درحالی که دو نفر دیگر ادعا میکردند فقط قصد رسیدن به انگلیس را داشتند.

تحقیقات نشان می داد که این سه تن، در هفت مورد قاچاق انسان توسط قایق از شهرهای بندری کاله ، سانگات، ویسان  و آودینگن دست داشته اند.

“کمیل گورلین” دادستان این پرونده گفت : این افراد تنها یک بار دست به این عمل نزده اند و مشخص هست که به شبکه ی بزرگتری وصل هستند.”

تعداد زیادی عکس از موتور قایق های مختلف در گوشی تلفن همراه شخص ایرانی پیدا شد.تلفن شخص 39 ساله هم همیشه نزدیک مغازه ی قایق فروشی ردیابی میشد.

به گفته ی دادستان،تلفن همراه شخص 32 ساله عراقی هم اغلب نزدیک به مکانهایی که اشخاص از آنجا به سمت انگلیس حرکت میکنند رد یابی شد. وقتی که در نزدیکی ساحل اثری از اونبود،تلفن او نشان میداد که در سطح آبهای کانال انگلیس تردد دارد. و این نشان میدهد که او سرپرست گروه است.

اقدامات مهاجرین غیر قانونی برای گذر از کانال انگلیس در اواخر سال 2018 به طرز چشمگیری افزایش یافته.دیده بان ساحلی فرانسه تعداد 78 اقدام برای گذر از این کانال را در سال 2018 اعلام کرده اند، در حالی که این تعداد به 50 اقدام در ژانویه وفوریه 2019 رسیده است.

فرانسه و انگلیس نظارت را بر بندرهای مجاور مرزی خود افزایش داده اند و تدابیر امنیتی بیشتری در طول هر دو ساحل پیاده کرده اند تا هجوم مهاجران غیر قانونی را کنترل کنند.تعداد اندکی هم که موفق شده اند به انگلیس برسند به احتمال زیاد مجبور به بازگشت به فرانسه خواهند بود.

TMP – 22/03/2019

عکس :Photo: Harald Schmidt / Shutterstock.  ، قایق گشت زنی مرزی انگلیس