ፈረንሳ ሓድሽ ንስደተኛታት ዝምልከት ሕጊ ኣጽዲቓ

ብ 22 ሚያዝያ፡ ሃገራዊ ባይቶ ፈረንሳ ንመስርሕ ምሕታት ዑቕባን ንመስርሕ ምጥራዝን ዘቀላጥፍ፡ ከምኡ ድማ ናብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንምእታው ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ዘፍርድ ሕጊ ኣጽዲቑ።

ቅድሚ ሰሙን ካብቲ እቲ ሕጊ ዝጸደቐሉ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ኢድዋር ፊሊፕ ነቲ ተነዲፉ ዝነበረ ሕጊ፡ ነታ ሃገር “ካብቲ ነቶም ዝግብኦም ብሕማቕ ኣገባብ ንቕበለሉ ነቶም ኣብ ፈረንሳ ኽጸንሑ ዘይግብኦም ድማ ዘይንሰጐሉ ስኑፍ ኩነታት” ከውጽኣ ምዃኑ ገሊጹ ኔሩ።

ሓደ ካብ ዕላማታት ናይቲ ሕጊ፡ እቶም ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ብሕጋዊ መገዲ ክሳብ 135 መዓልታት ክእሰሩ ምኽኣል እዩ።

ካልእ ዕላማ እቲ ሕጊ፡ ስደተኛታት ፈረንሳ ምስኣተዉ ዑቕባ ክሓቱሉ ዝግባእ ግዜ ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት ዝነበረ ናብ 90 ምውራድ እዩ።

ሕቶኦም ዝተነጽጎም ስደተኛታት ካልእ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ክሓቱ ዘይፍቀድ ክኸውን ከሎ፡ ነቲ ውሳኔ ይግባይ ክብሉሉ 15 መዓልታት ጥራይ ኣለዎም። ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፍቓደኛታት ምስዝዀኑ ግና መተባብዒ ገንዘብ ኽወሃቦም እዩ።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዤራር ኮሎም እቲ ሕጊ ዝሓሸ ስርዓት ዝኽተል ስደት ክህሉ፡ ናይ ዑቕባ መልሲ ዝወሃበሉ ግዜ ብፍርቂ ብምቕናስ ናብ 6 ወርሒ ኸምዝወርድ ምግባር፡ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ናብራ ኸመሓይሹ ዝመጹ ስደተኛታት ንምጥራዝ ዝቐለለ ንምግባር ምዃኑ ይገልጽ።

ጸጋማውያን ተቐናቐንቶም ግን እቲ ዝተነጽጉ ሓተትቲ ዑቕባ ይግባይ ክብሉ ዝኽእሉሉ ግዜ ካብ ኣርባዕተ ናብ ክልተ ሰሙን ምውራዱ እቶም ስደተኛታት ጉዳዮም ኣልዒሎም ክከራኸሩ እኹል ግዜ ከምዘይኰነ ብምግላጽ የማርሩ።

ዘብዐኛ ሰብኣዊ መሰላት ዑቕባ ዝሕተተሉ ግዜ ምሕጻር “ነቶም ኣዝዮም ተወጻዕትን ነቲ መቓን ግዜ ክስሕትዎ ዝኽእሉን ስደተኛታት” ብኣሉታ ኽጸልዎም ከምዝኽእል ይገልጽ።

ዝሓለፈ ዓመት ፈረንሳ 100,000 ሕቶታት ዑቕባ ብምቕባል ንሳልሳይ ዓመት ወሰኽ ብዝሒ ሓተትቲ ዑቕባ ኸተመዝግብ ከላ ኣብ ኤውሮጳ ግን እቲ ቑጽሪ ክቕንስ እዩ ጸኒሑ። ኣብዚ ግዜ ዝእከብ መዕቀኒ ርእይቶ ህዝቢ፡ እቶም ኣድመጽቲ ዝተረረ ሕግታት ምቕባል ኣጋይሽ ከምዝድግፉ የርእዩ።

ኣባላት ፓርላማ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ነቲ ሕጊ ኽካትዑሉ ኸለዉ፡ 100 ዝዀኑ ዝበዝሑ ፈረንሳውያን ኰይኖም ኢጣልያውያን፡ ሃንጋርያውያን፡ ደንማርካውያን፡ ኦስትርያውያን፡ እንግሊዛውያንን ጀርመናውያንን ዘጠቓልሉ የማናውያን ተንቃሳቐስቲ ኣብ ሓደ ስደተኛታት ካብ ኢጣልያ ናብ ፈረንሳ ዝኣትዉሉ ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ዝርከብ ክሳድ ምልክታዊ መዕገቲ ተኺሎም።

እቶም ተንቀሳቐስቲ፡ “ንኤውሮጳ ንከላኸለላ” ዝብል ባንዴራታት እናንበልበሉ፡ ኣብ ጐድኒ እቲ ኸረን ብእንግሊዝ፡ “ዶብ ተዓጽዩ። ኤውሮጳ ቤትኩም ኣይክትከውንን እያ። መሕለፊ የለን። ናብ ዓድኹም ተመለሱ፡” ዝብል ሰንደቕ ኣንጺፎም።

 

መዕቈቢ ዘይብሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ፓሪስ ኣብ ጥቓ ዘይወግዓዊ መዕቈቢኦም ኣብ ዝርከብ ጐደናታት ኰፍ ኢሎም ከለዉ፡ 5 ግንቦት 2017።

TMP – 09/10/2018