انگلیس همچنان به باز گرداندن مهاجرینی که توسط قایق های کوچک به آنجا سمی رسند ادامه می دهد و یک مرد را متهم به همکاری با مهاجرین برای عبور غیر قانونی از کانال انگلیس می کند.

سی و شش مهاجر که توسط نیروی مرزی بریتانیا در ساحل کنت بریتانیا دست گیر شدند، تحت شرایط مقررات دوبلین به فرانسه یا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگشتانده شدند.

در تاریخ 22 آوریل 2019، سه قایق کوچک که 36 مهاجر در آنها بار شده بودند قبل از رسیدن به ساحل بریتانیا متوقف شدند. تمام 36 مهاجر به وسیله نیروی مرزی بریتانیا به دوور آورده شدند تا تحت بازجویی قرار بگیرند. ملیت های این مهاجرین هنوز تأیید نشده است، اما گزارش های خبری گفته اند که این مهاجرین ادعا کرده اند که عراقی و ایرانی هستند.

این مهاجران، همراه با سایر مهاجرانی که تلاش کرده اند تا از کانال انگلیس عبور کنند، به فرانسه یا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باز گردانده می شوند. مقرره دوبلین که توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به امضا رسیده است، مستلزم می داند که مهاجرین در اولین کشور اتحادیه اروپا که به آنجا قدم می گزارند درخواست پناهندگی دهند.

وزارت کشور انگلیستان گفت: “این یک اصل ثابت است که کسانی که نیاز به حفاظت بین المللی دارند باید پناهندگی را در اولین کشور امنی که دسترسی پیدا می کنند و از ماه ژانویه بدین سو بیش از 20 نفر که به طور غیر قانونونی توسط قایق های کوچک به انگلیستان رسیده اند به اروپا بازگردادنده شده اند.

فرانسه توافق کرده است که مهاجرینی را که اطلاعات بیومتریک آنها در هر کشور اروپایی که بایگانی شده است را، به همان کشور بازگرداند. سیستم اطلاعات بیومتریک اتحادیه اروپا به نام Eurodac به مقامات مهاجرت کمک می کند تا مهاجرانی که قبلا برای پناهندگی در یک کشور اتحادیه اروپا درخواست اند و یا به طور غیرقانونی از طریق سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا عبور کرده اند را شناسایی کنند.

همانطور که در اواخر سال 2018 تعداد مهاجرینی که توسط قایق های کوچک به انگلستان دسترسی پیدا می کنند افزایش یافته است، مقامات این کشور برای جلوگیری از قاچاقچیان و ارسال مهاجرین توسط قایق ها به این آبهای خطرناک، امنیت ساحلی و تقویت همکاری ها با فرانسه را افزایش داده اند.

اخیرا، بریتانیا سربست محمد حما، 31 ساله، را به اتهام توطئه برای تسهیل مهاجرت غیرقانونی بازداشت کرده است.وی با قضیه قاچاق 27 مهاجر به انگلستان ارتباط دارد.

اولین بار این اتفاق در صبح زود کریسمس در سال 2018 رخ داد، زمانی که 13 نفر از جمله یک کودک نجات یافتند. هیچ کدام از مهاجرینی که در قایق ها بارگیری شده بودند جاکت های نجات بر تن نداشتند.

همچنین قاچاقچی مدعی برای عبور دادن مهاجرین از کانال که در تاریخ 27 مارس رخ داد نیز متهم شده است، هنگامی که یک گروه از نه عراقی و دو مرد ایرانی نجات داده شدند. گروهی متشکل از 11 مرد، یک زن و دو کودک پس از نیمه شب نزدیک به Folkestone، که به سمت سواحل انگلیس در حرکت بودند.

قاچاقچیان باعث می شوند تا مردم هزارن پوند خود را مصرف کنند و سال ها در زندان سپری کنند. دادگاه های فرانسه و انگلستان طی چند ماه گذشته مجموعه ای از مجازات های طولانی مدت را برای قاجاقچیان در نظر گرفته اند.

سربست محمد حما در بازداشتگاه بازداشت شده است که در روز 15 مه 2019 در دادگاه کرون لوئیس حاضر خواهد شد. اگر وی محکوم شود، به جرم در خطر انداختن جان مهاجرین و ایجاد تهسیل برای مهاجرت غیر قانونی سال ها در زندان سپری خواهد کرد.

TMP – 29/04/2019

تصویر از سوزان بیلچر/شاترستاک

شرح تصویر: کشتی های گشتی مرزی ساحلی بریتانیا پس از عملیات برای آوردن مهاجران در ساحل. Folkestone، کنت، انگلستان – 24 فوریه 2019