خطرات مهاجرت غیر قانونی برای ایرانیان

آیا شما و یا کسی که شما می شناسید قصد سفر به اروپا به صورت غیرقانونی را دارد؟به عبارتی دیگر ، آیا شما درباره ی رفتن به اروپا بدون داشتن ویزا و مدارک عبور مجاز فکر میکند؟

سفر ایران تا اروپا بسیار پرخطر است.در هر قدم از این سفر مهاجرین ، تحت خطر سواستفاده و استثمار قاچاقچیان و مجرمین، می باشند.

ما در جهت کمک به شما برای گرفتن تصمیمی آگاهانه ، بعضی از خطرات رایجی که مهاجرین غیر قانونی با آنها مواحه هستند را لیست کرده ایم.

خطرات فیزیکی

مهاجرین برای رسیدن از ایران به اروپا از راههای بسیار خطرناکی عبور...
اطلاعات بیشتر

خطرات اقتصادی

آیا شما کنجکاو هستید که بدانید رسیدن به اروپا بدون داشتن ویزای مربوط...
اطلاعات بیشتر

خطرات برای زنان و کودکان

راه رسیدن به اروپا برای زنان و کودکان به طور خاص خطرناکتر می باشد....
اطلاعات بیشتر
به اشتراک گذاشتن در