خطرات مهاجرت های غیر قانونی برای افغان‌ها.

آیا شما در فکر سفر به اروپا به حیث مهاجر غیرقانونی هستید و یا کسی را می شناسید که چنین هدف داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا شما به فکر سفر به اروپا بدون داشتن ویزه و یا اسناد درست و بدون عبور از گذرگاه های رسمی مرز هستید؟

سفر از افغانستان تا اروپا بسیارخطر ناک است. در هر مرحله از سفر، مهاجران در معرض خطر بهره کشی از سوی قاچاقچیان و شبکه های جنایی استند.

برای اینکه شما را کمک کرده باشیم تا در مورد مهاجرت تصمیم آگاهانه اخذ کنید، ما برخی از عام ترین خطرات را که مهاجران غیرقانونی در جریان سفر رو به رو می شوند، خلاصه کرده ایم.

خطرات جسمی

مهاجران تلاش می کنند تا از طریق چندین راه خطرناک مانند پنهان شدن در...
بیشتر بخوانید

خطرات مالی

آیا شگفت زده اید که بدانید بدون داشتن ویزه معتبر، رسیدن شما به اروپا...
بیشتر بخوانید

خطرات برای کودکان و زنان

مسیر اروپا به ویژه برای زنان و کودکان خطرناک است. بسیاری از زنان و...
بیشتر بخوانید
شریک نماید