ኤሮፖል ኣሰጋገርቲ ንምቅላስ ሓድሽ ሓይሊ ዕማም ኣውፊሩ

ፖሊስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት ኤሮፖል ኣንጻር መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቅ-ሰብ ኽቃለስ ዝዕላማኡ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣቚሙ ምህላዉ ብ 2 ሓምለ ገሊጹ።

እቲ ብክፍሊ ቃልሲ ኣንጻር ምስግጋር ሰባት ኤሮፖል (EMSC) እንዳተወሃሃደ ክሰርሕ ከምዝኾነ ዝተነግረሉ ሓይሊ ዕማም ነተን ሓደገኛታት መርበባት ምስግጋር ሰባት ኣለሊኻ ምድቓቕ እዩ ስራሑ።

እቲ ካብ ኩለን ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝመጽኡ ኣውሓስቲ ሕግን ጸጥታን ዘቑሙዎ ሓይሊ ዕማም ፡ ኣብ ሞንጎ’ተን ኣባላት ሃገራት ካብ ዝህሉ ምልውዋጥ ሓበሬታታት እንዳተመገበ እዩ ነተን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስልትታተን ዝቐያየራ ጉጅለታት ምስግጋርን ንግድን ደቅ-ሰብ ኣብ ምቅላስ ክነጥፍ።

እቲ ገበነኛታት ኣለልዩ ንምድቓቖም ስግረ-ዶባዊ ስርሒታት ከካይድ ብቕዓት ዘለዎ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ፡ ኣብ ኤውሮጳን ካብ ኤውሮጳ ወጻኢን ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ-ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝውድቡ ገበነኛታት ልዑል ጸቕጢ ኽፈጥር ከምዝኾነ ይግመት።

ሓላፊ ክፍሊ ቃልሲ ኣንጻር ምስግጋር ሰባት ኤሮፖል ኣቶ ሮበርት ችረፒንኮ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ምስግጋርን ንግድን ደቅ-ስብ ዝወፍሩ ገበነኛታት ገንዘባዊ ኣታዊኦም ንምዕባይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጽምዎ ኣካላዊ በደል ይዛይድ ምህላዉ ኣረዲኡ።

“ኣብ’ቲ ዘይሕጋዊ ገበን ዝነጥፉ ገበነኛታት ነቶም ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ዝስደዱ ሰባት ምሕጋዝ ዘገድሶም ኣይኮነን። እዞም ገበነኛታት ገንዘብ ንምርካብ ዝኾነ ስጒምቲ ክወስዱ ድሕር ዘይብሉ ኣዝዮም ጨካናት እዮም፡” ይብል ኣቶ ችረፒንኮ ።

ኣብ ምጅማር ወርሒ ሓምለ ናይ’ዚ ዓመት ፡ ሰብ-መዚ ስጳኛ ንሓደ ስደተኛ ብኣሰቃቒ ኣገባብ ዝቐተለ ኣሰጋጋሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዉ ይፍለጥ።

ሓላፊ ክፍሊ ቃልሲ ኣንጻር ምስግጋር ሰባት ኤሮፖል ኣቶ ሮበርት ችረፒንኮ ወሲኹ፡ ስደተኛታት ብዘይመረጽዎ መስመርን ኣብ ዘየደለይዎ ግዜን ኽጓዓዙ ብኣሰጋገርቲ ቀጻሊ ምፍርራሃት ኽወርዶም ጀሚሩ ምህላዉ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ 2018 ፡ ኤሮፖል ኣውሓስቲ ሕጊ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ልዕሊ 600 ጥርጡራት ኣሰጋገርቲ ክቕይዱ ከምዝተሓባባረ ይግለጽ።

ምክትል ጠቕላሊ ዳይረክተር ክፍሊ ስርሒታት ኤሮፖል ቪል ቫን ጀመርት ብወገኑ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቅ-ሰብ ካብ ሕግን ኣውሓስቲ ሕግን ንምኽዋል ሜላታተን ብቐጻሊ ይቕይራ ምህላወን ጠቒሱ፡ እዚ ቈይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ኣብ ምልላይን ምልቃምን እዘን መርበባት ልዑል ሓገዝ ከምዝህልዎ ኣረዲኡ።

ማእከላይን ምዕራባውን ከባቢታት ማእከላይ ባሕሪ፡ ምዕራባዊ ባልካን፡ ከምኡ’ውን ዶብ ፈረንሳን ብሪጣንያይ መርበባት ኣሰጋገርቲ ብብዝሒ ዝጥቀሙሎም መስመራት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ምዃኖም እዩ ኤሮፖል ዝገልጽ።

TMP – 29/07/2019

ስእሊ፥ ኤሮፖል

ምክትል ጠቕላሊ ዳይረክተር ክፍሊ ስርሒታት ኤሮፖል ቪል ቫን ጀመርት(ማእከላይ) ንምቛም ፍሉይ ሓይሊ ዕማም እንዳሓበረ።