መጻብቦ እንግሊዝ ፡ ህጻናት ስደተኛታት ካብ ልዕሊ ዓቕመን ብዝሒ ሰባት ዝጸዓና ጀላቡ ይወድቊ

ኣብ ሞንጎ ብሪጣንያን ፈረንሳን ንዘሎ መጻብቦ እንግሊዝ ልዕሊ ዓቕመን ብዝሒ ስደተኛታት ኣሳፊረን ዝሰግራ ካብ ዝነበራ ጀላቡ ናብ ማያት እቲ መጻብቦ ምስ ዝወደቚ ስደተኛታት፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከምዝርከብዎም ትካላት ግብረሰናይ ይሕብራ ኣለዋ።

ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ንጉዳይ ልዕሊ 300 ቆልዑ ስደተኛታት ዝሰርሕ “ፕሮጀክት ፕለይ” ናይ ዝተባህለ ትካል ግብረሰናይ ኣባል ዝኾነት ራቸል ስካይስ ከምዝሓበረቶ፡ ገለ ካብ’ቶም ካብ ጀላቡ ናብ ባሕሪ ዝወደቁ ቆልዑ ኣዝዮም ስለዝህሰዩ ሻቡ ናብ ሆስፒታላት ክለኣኹ ከምዝግበር ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 

ካብ መስረቲ ትካል “ፕሮጀክት ፕለይ” ዝኾነት ክሌር ሞሪስ ብወገና፡ ብዙሓት ስድራቤታት ደቀን ሒዘን ነቲ ብመንገዲ እቲ መጻብቦ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ዝፍተን ጉዕዞ ቀጻሊ ከምዝደጋግምዎ ትዛረብ።

ኣብ’ቲ መስመር ብኣባላት ጸጥታ ፈረንሳ ወይ ብሪጣንያ ዝግትኣ ጀላቡ ሓሙሽተ ዕጽፊ ካብ’ቲ ክሕዝኦ ዝግብአን ብዝሒ ሰባት ጽዒነን ከምዝርከባ ዝግለጽ ኮይኑ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣስገርቲ ነተን 6 ሰባት ጥራይ ክጽዕና ዝተሰርሓ ናይ ፕላስቲክ ጀላቡ ከባቢ 30 ሰባት ክጽዕንወን ይረኣዩ ኣለው። ቅድም ክሳዕ 8 ሰባት ጥራይ እዮም ዘሳፍሩለን ዝነበሩ።

ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ኣዋርሕ ብመንገዲ እቲ መስመር ኣብ ዝካየዱ ጉዕዞታት ናይ ዝሞቱ ስደተኛታት ቊጽሪ ይዛይድ ኣሎ። ፖሊስ ብሪጣንያ ንሞት እታ ብ 9 ነሓሰ ናይ’ዚ ዓመት ካብ ጃልባ ወዲቓ ህይወታ ዝሰኣነት ስደተኛ ዝምርምሮ ዘሎ ኮይኑ፡ ፖሊስ ቤልጁም እዉን ኣብ ምዝዛም ወርሒ ነሓሰ ናይ ድሕነት ጃኬት ገይሩ ካብ’ታ ዝወደቓ ጃልባ ናብ ገማግም ብሪጣንይ እንዳሓንበሰ ህይወቱ ናይ ዝሰኣነ ዒራቓ ስደተኛ ሬሳ ረኺቡ ነይሩ እዩ።

እዚ እንዳኾነ፡ ብመንገዲ እቲ መስመር ጉዕዞ ናይ ዝፍትኑ ስደተኛታት ቊጽሪ ይዛይድ ከምዘሎ እዩ ዝንገር። ኣብ 2019 ዛጊት ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ብመንገዲ እቲ መጻብቦ ናብ ብሪጣንያ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ኣሃዝ ካብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2018 ዝተመዝገበ ብዝሒ ብ ሰለስተ ዕጽፊ ዝዓቢ እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ’ዚ ዓመት እሞ ሰባት ዕለታዊ ናብ ገማግም ብሪጣንያ ይበጽሑ ምህላዎም እዩ ተሓቢሩ።

ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንተወጽያ ናብ’ታ ሃገር ዝግበር ጉዕዞ ኣዚዩ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ ዝብል ወረ መሰረታዊ ጠንቂ ናይ’ቲ ዝዛይድ ዘሎ ዋሕዚ ምዃኑ እዩ ግለጽ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝብእስ ዘሎ መነባብሮ ስደተኛታት እዉን ነቲ ዋሕዚ ካብ ዝደፍኡ ዘለዉ ተወሰኽኒ ምኽንያታት ክኾኑ ይክእሉ። ትካላት ግብረሰናይ ይገልጽኦ ከምዘለዋ፡ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብዝሒ ተርእዮታት ኣእምሮእዊ ጸቕጢ ይምዝገብ ምህላዉ እዩ። ተርእዮታት ነብሰ-ጉድኣት ኣብ ስደተኛታት ልሙድ ይኸውን ምህላዉ እውን ይዝረብ።

ሰበስልጣን ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ከተማ ፓሪስ ተራኺቦም ኣብ ምክትታል ዶባት ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዝ ድሕሪ ምዝታዮም፡ ብሪጣንያ ነቲ ብመጻብቦ እንግሊዝ ዝመጽእ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትገብር ምስምማዓ ይዝከር።

TMP 03/10/2019

ስእሊ፥ ማሪን ናሽናለ/ ጌቲ ኢሜጅስ

ስደተኛታት መጻብቦ እንግሊዝ እንዳሰገረት ነዳዲ ወዲኣ ኣብ ዝተዓግተት ጃልባ ብሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ እንዳደሓኑ።