ኢትዮጵያ ፥ ኣገልግሎታት ኽብሪ-መዝገብ ዝህብ ትካል ተኸፊቱ

ኢትዮጵያ ስደተኛታት ከም ልደትን መርዓን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ዘምዝግብሉ ማእከል ድሮ ኽትከፍት ጀሚራ ምህላዋ  ተሓቢሩ

ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ባምባሲ ብቐዳምነት ተኸፊታ ዘላ ማእከል ፈለማ ናይተን ድሕሪ ሕጂ ኣብ መላእ ሃገር ዝኽፈታ ተመሳሰልቲ ማእከላት ኮይና፡ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ትካል ቆልዑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ( ይኒሴፍ) ኽፍሊ መዝገብ ክብሪ (VERA) ከምኡውን በዓል መዚ ንጉዳይ ስደተኛታትን ተመላሶን ኢትዮጵያን (ARRA) ኣብ ዝተረኽቡሉ 7 ሰነ እያ ብወግዒ ተኸፊታ።

እታ ‘One-Stop-Shop’ ዝተሰምየት ማእከል፡ ስደተኛታት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ኽስንዱን ናይ ምስክርነት ወረቓቕቲ ኽብሪ መዝገብ ኽውንኑን ኣኽኢላ ነቲ ብመንግስቲ ዝቕረብ ኣገልግሎታት ብዘይጸገም ኸምዝጥቀምሉ ዝገብር እዩ። ብዘይካ ኣብ ሃገር ዝተወልዱ ልዕሊ 70,000 ህጻናት ስደተኛታት ወነንቲ ሰርቲፊኬት ልደት ንምዃን ክኽእሉዮም።

ካብ ዝሓለፋ ውሑዳት ዓመታት፡ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ስደተኛታት ብሰላም ኽነብሩን ኽሰርሑን ዘኽእሎም መሰላት ብምውሓስ ካብ ዘይተደልየ ተወሳኺ ስደት ኽግትኡ ትሰርሕ ከምዘላ ይፍለጥ። ኣብ 2019 እታ ሃገር ንልዕሊ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት እንዳሰርሑ ኽነብሩ ዘኽእሎም መሰል ዘውሕስ ሕጊ ከምዘሐደሰት ይንገር።

ትካል ቆልዑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩኒሴፍ) እዉን ነቲ ተበግሶ ዘለዎ ልዑል ኣናቖት ኣስሚዑ ኣሎ።እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ማእከል ንህጻናት ወረቐት ትውልዶም ኸውሕሱ ከኽእሎም እዩ ወረቐት ልደት ንህጻናት ካብ ከም መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ ሸቕሊን ንኽድሕኑ ዘይነዓቕ ጥቕሚ ኣለዎ፡ይብል ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ዓድል ኾድር።

ሓላፊ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት በዓል መዚ ንጉዳይ ስደተኛታትን ተመላሶን ኢትዮጵያ (ARRA) ኣብ ከተማ ኣሶሳ ዝኾነ ዓንደወርቅ የሁዋላዎርቅ፡ ኸምዚ ዝኣመሰለ ማእከል ስደተኛታት ምስ ዝነብሩለን ማሕበረሰባት ተወሃሂዶም ንኽነብሩ ዘሎ ተኽእሎ ዘዕቢ ኸምዝኾነ ጠቒሱ፡ ስደተኛታትን ኢትዮጵያውያንን ማሕበራዊ ኣገልግሎላት ብሓባር ኣብ ሓደ ማእከል ኽረኽቡ ምኽኣል ንውሕደት እቶም ኽልተ ወገናት ዘዕብይ ከምዝኸውን ኣገንዚቡ።

እታ ማእከል እዋናዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐት ኾይና፡ ስደተኛታት ዝጠልብዎም ሰነዳት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኣሕቲማ ኸተረክብ ትኽእል እያ። ብዘይካ ንስደተኛታትን ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኣገልግሎታት ኢንተርንት ኽትህብያ። እታ ተኸፊታ ዘላ ማእከል ፈላሚት ናይተን ኣብ ሃገር ዝርከባ 27 መዓስከራት ስደተኛታት ኽፍተታ ተመዲበን ዘልዋ ተመሳሰልቲ ማእከላት እያ።

ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ኣዕቚባ እትርከብ ኢትዮጵያ ነቲ ስደተኛታት ነብሶም ኽኢሎም ምስ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ማሕበረሰብ ተሳንዮም ኽነብሩን ሓባራዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ኽረኽቡን ዘኽእል ኣጠቓላሊ መደብ ዓቲባ ትሰርሓሉ ምህላዋ እዩ ዝንገር።

TMP – 19/06/2019

ስእሊ፥ በዓል መዚ ንጉዳይ ስደተኛታትን ተመላሶን ኢትዮጵያ (ARRA)

ኣገልግሎት ክብሪ መዝገብ ንስደተኛታት ኽጅምር ምዃኑ ንምግላጽ ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ኣጋጣሚ ሓደ ስደተኛ ናይ ክብሪ መዝገቡ ሰነዳት እንዳተቐበለ።