መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ ኤውሮጳ ይኸርር

ሕግታት ምጥናፍ ስድራቤት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ይተሩ ብምህላዎም፡ ስድራቤታት ምስቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ መቕርብ ስደተኛታት ኽጽንበራ ይጽገማ ምህላወን ተገሊጹ።

ንልዕሊ 8 ዓመታት ደቃ ኽትጥርንፍ ብዙሕ ጸገም ዝረኸበት ኣብ ሃገራ ካብ ዘሎ ዓምጽ ንምምላጥ ኣብ 2010 ደቃ ገዲፋ ናብ ስዊዘርላንድ ዝተሰደደት ሰሚራ ሓንቲ ኻብ ብዙሓታት ተመሳሳሊ ጸገማት ዝጎኖፎም ስደተኛታት እያ። እታ ስደተኛ ስድራቤታ ኽትጥርነፍ ዘቕረበቶ ጠለብ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ጸኒዑ ዘሎ ተሪር ቕጥዒ ኸማልእ ስለዘይከኣለ ብተደጋጋሚ ኽንጸግ ጸኒሑ። 

ሕጋዊ ኣማኻሪት ኣህጉራዊ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ስዊዘርላንድ ዝኾነት ኤሚላ ሪቻርድ ሕግታት ስዊዘርላንድ ኣዝዮም ተሪሮም ከምዘለዉ፡ ከምሳዕቤኑ ጠለባት ምጥርናፍ ስድራቤት ብቐጻሊ ኽንጸጉ ምርኣይ ልሙድ ኾይኑ ምህላዉ ትገልጽ።እዚ ማለት ሓያሎ ብዘይ ዝኾነ መሰነይታ ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣትዉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ብዘይ ወለዶም ኽነብሩን ንሓደጋ ኽቃልዑን፥ ኸምኡውን ደሃዮም ኽጠፍእን ይርአ ኣሎ። ብናተይ ርእይቶ መሰረታዊ ጠንቂ ናይ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝኸርር ዘሎ ሕጊ ስደተኛታት እዩ፡ትብል ንሳ።

ደቂ ሰሚራ ናብ ወላዲቶም ኽጽንበሩ ብዘይስሩዕ መገዲ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣእትዮም እዮም ካብ ሃገር ወጺኦም። ኣብ ሓደገኛ ጉዕዞ ድማ ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም። ድሒሮም ግና ብሓገዝ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ካብ ድጎና ተለቒቖም ምስ ወላዲቶም ሰሚራ ድሕሪ ናይ 8 ዓመታት ምፍልላይ ኽጽንበሩ በቒዖም።

ኣብ ጀርመን ነባርነት ናብ ዝረኸቡ ስደተኛታት ቤተሰብ ኽጽንበሩ ዝብህጉ ሓያሎ ሰባት ዘቕርብዎ ጠልብ ኣብ መስርሕ ነዊሕ ግዜ ኽወስድ እዩ ዝርአ። ብዘይካ ኤርትራ  ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ጀርመን ንመስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤታት ዝርእይ ኽፍሊ ቪዛ ስለዘየሎ፡ ሓያሎ ስድራቤታት ብዘይውሑስ መንገዲ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊረን ጠለበን ከቕርባ ኣብ ቀጻሊ ሽግር ከምዝወድቃ ይንገር። ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት እዉን እንተኾነ ብኤምባሲ ጀርመን ዝጥለብ ፓስፖርትን ኻልኦ ወረቓቕቲን እተም ብስግረዶብ ዝወጽኣ ስድራቤታት ኣብ ኢደን ኽጸንሕ ስለዘይክእል ጉዳየን ኽሰልጥ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢም ይኸውን።

ካብ ዝሓለፋ ውሑዳት ዓመታት ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ሕግታት መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት ንስደተኛታት ኣዚዩ ተሪርን ኣጸጋምን ኣብ ምግባሩ ይሰርሓ ምህላወን ይሕበር። ኣብ 2018 መንግስቲ ጀርመን ወርሓዊ ሓደ ሽሕ ሰባት ጥራይ ናብቶም ኣብ ሃገሩ ግዝያዊ ውሕስነት ዝተዋህቦም ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኽጽንበሩ ዝቕይድ ኣሃዛዊ ቕጺ ከምዝሰርዐ ይፍለጥ። ብመሰረት ጀርመናዊት ጋዜጣ Süddeutsche Zeitung እቲ ኣሃዛዊ ቅጺ ወግዓዊ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ዝነበራ ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጥራይ 44,760 ስድራቤታት ምስቶም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስደተኛታት ቤተሰበን ኽጽንበራ ጠለብ ኣቕሪበን ምንባረን ክፍለጥ ተኻኢሉ።

ጀርመን ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት እትኽተሎም ፖሊስታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይተሩ ምህላዎም ዝግለጽ ኾይኑ፡ ተረርቲ ሕግታት መጥረዝቲ ኣብ ምክዋንን ናብ ሃገሮም ብወለንታኦም ኽምለሱ ንዝመርጹ ስደተኛታት ድማ  ገንዘባዊ መተባብዒ ምቕራብ ዝኣመሰሉ ሜላታት ኸተማሕድር ትርከብ። ኣብ 2017 ልዕሊ ፍርቂ ካብቶም ኣብ ጀርመን ንዝርከቡ ስደተኛታት ወገናቶም ኽጽንበርዎም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ ሱዳንን ኬንያን ዝርከባ ኤምባሲታት ጀርመን ጠለብ ዘቕረቡ ኤርትራውያን ጉዳዮም ተነጺጉ እዩ።

TMP – 28/06/2019

ስእሊ፥ ኒትፒከር/ ሻተርስቶክ ኮም

ኑረምበርግ፡ ፈደራላዊ ቤትጽሕፈት ንጉዳይ ስደተኛታት ጀርመን (BAMF)