ፓርላማ ጀርመን ሓተትቲ ዑቕባ ምጥራዝን ክኢላታት ምትራፍን የቕልል

ፓርላማ ጀርመን ሓድሽ ሕጋጋት ብምሕላፍ ኣብታ ሃገር ንጉዳይ ስደተኛታት ዝሓሸ ከምዝመሓድር ክገብር ይጽዕር ኣሎ።

እቲ ዝሓለፈ ሕጊ፡ ዝተነጽጉ ሓተትቲ ዑቕባ ንኽጸንሑ ኣጸጋሚ፡ ክኢላታት ሰራሕተኛታት ግና ክሳዕ እቲ ስራሕ ዘለዎም ግዜ ብቐሊሉ ኣብታ ሃገር ክጸንሑ ዘኽእል እዩ።

እቲሕጊ ስሩዕ ምምላስተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ሕጊ ፖሊስን ሰብመዚ ስደትን ንቑጽሪ ዝጥረዙ ክብ ከብልዎ ዝያዳ ስልጣን ዝህብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ለካቲት 2019 ኣብ ጀርመን 240,000 ሕቶ ዑቕባ ዝተነጽጎም ሰባት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይጽበዩ ኔሮም።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ሆርስት ዘይሆፈር እቲ ዝሓለፈ ሕጊ ዝይተነጽጉ ሓተትቲ ዑቕባ ንምጥራዝ ኣድላዪ ምዃኑ ይገልጽ።ኣብ ምሕደራ ስደት መለወጢ ነጥቢ እዩ፡ይብል ዘይሆፈር ኣብ ፓርላማ እታ ሃገር፡እዚ ጥርኑፍ ንስደት ዝምልከት ትሕዝቶ ንሰባትን ንስርዓትን ዘኽብር ሕግታት ዝጠርነፈ እዩ፡ድማ ይውስኽ።

ከምቲ ኣብቲ ዝጸደቐ ሕጊ ተገሊጹ ዘሎ፡ እቶም ክጥረዙ ዝጽበዩ ኣብ ክንዲ ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ኣብ ስሩዕ ቤት ማሕዩር ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ካልኦት እሱራት ክፍለዩ እኳ እንተዀኑ፡ ንኽምለሱ ዘኽእል ሰነዳት ንምድላው ዝቐለለ ንምግባሩ ግና ክእሰሩ እዮም። እቲ ኣገባብ ነቲ ኣብቲ ውሱን ቍጽሪ መዳጐኒ ተመለስቲ እታ ሃገር ዘሎ ብብዝሒ ተዳጐንቲ ዘጋጥም ጸቕጢ ውን ከፋዅሶ እዩ።

እቲ ሕግታት፡ ንኽኢላታት ሰራሕተኛታት ናብ ዕዳጋ ሸቕሊ እታ ሃገር ብቐሊሉ ኸምዝጽንበሩ ዝገብር እዩ። ጀርመናውያን ኣስራሕቲ ቅድሚ ዘይናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜጋ ምቝጻሮም ዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳ ዝዀኑ ሰራሕተኛታት ከምዝሰኣኑ ኸርእዩ ዘየድሊ ኰይኑ ኣሎ።

ሞያታቶም ኣብ ጀርመን ተጠላብነት ዘለዎ ክኢላታት ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ዝጸንሑሉ እዋን ብገንዘብ ንነብሶም ከምዝኽእሉ ከርእዩ ዝኽእሉ እንተዀይኖም ኣብታ ሃገር ኣትዮም ንሽዱሽተ ወርሒ ስራሕ ከናድዩ ኽጸንሑ ኽፍቀደሎም እዩ። ሓተትቲ ዕቑባ ዀይኖም ጀርመን ዝዛረቡ፡ ስራሕ ዘለዎም ወይ ገለ ክእለት ዘለዎም ወይ ድማ ንኽመሃሩ ድሌት ዘለዎም ምስዝዀኑ ክጸንሑ ኽፍቀደሎም ይኽእል እዩ።

TMP – 14/06/2019

ሰኣላይ፦ ሄዙስ ፌርናንደዝ / ሻተርስቶክ

ስእሊ፦ ኒዮቲንግ፡ ጀርመን፡ ስደተኛታት ወቕታውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ሕርሻ ፍረታት እናቐንጠቡ