ዴንማርክ ብሕማም ዝተለኽፉ እንስሳታት ዝምርመሩላ ናብ ዝነበረት ደሴት ስደተኛታት ከተግዕዝ ትእምም

ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ብሕማም ዝተለኽፉ እንስሳታት ስነፍልጠታዊ ምርመራታት ዝካየደላ ዝነበረት ዴንማርካዊት ደሴትሊንድሆልምኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገር ክነብሩ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ገለ ሓተቲ ዑቕባ ዝሰፍሩላ ቦታ ንምግባራ ሓሳብ ከምዘሎ ተገሊጹ።

መንግስቲ ዴንማርክ ናብ ሃገሩ ዘብል ዋሕዚ ስደት ንምድኻም ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ፡ ማእከላይ መርገጺ ዘለዎ እዋናዊ መንግስቲ እታ ሃገር ምስ መላፍንቱ ህዝባዊ ሰልፊ ዴንማርክ (..) 7 ታሕሳስ 2018 ኣብ ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ ክሳዕ ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ዝኾኑ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዘይክእሉ ስደተኛታት ናብ ደሴት ንምግዓዞም መደብ ከምዘለዎም እዩ።

ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘይነብራ ካብ ሸውዓተ ሄክታር ዘይትዓቢ ደሴት ኣብ እዋን እዚ ናይ ብሕማም ዝተለኽፉ እንስሳታት ዝጽንዑለን ላባራቶሪታትን ዝሞቱ እንስሳታት ዝሓሩለን እቶናትን ጥራይ ከምዘሎ እዩ ዝሕበር። ብመሰረት እቲ ብመንግስቲ ነቒሉ ዘሎ ሓሳብ፡ ኣብ ደሴት ዝጸንሐ ትሕተቅርጺ ክሳዕ 2021 ተኣሊዩ ብመንበሪ ስደተኛታት ክትካእ ዝብልዩ።

ብተወሳኺ፡ ናብ ደሴት ዝግዕዙ ስደተኛታት ዕለታዊ 1 ቅርሽን 20 ሳንቲምን ዶላር ኣሜሪካ ናይ ጁባ ገንዘብ እንዳተዋህቦም እዮም ክነብሩ። እዚ ገንዘብ እዚ ጌጋታት ምስ ዝፍጽሙ ዝኽእልኦም እዩ።

ነቲ ብመሰረቱ ስደተኛታት ንምድጓን ዘንቀደ ዝመስል ሓሳብ ኣመልኪቱ ወሃብቃል ልፍንታዊ ሰልፊ .. ኣቶ ማርቲን ሄንሪክሰን መደበር ቴሌቪዥን .ኤን.ኤን ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ዕላማና ነቶም ስደተኛታት ኣብ ደሴት ንዘይተወሰነ ግዜ ንምጽናሖም እዩ። ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ክጸንሑ እንተተደልዩውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና፡ኢሉ።

ናብ ደሴት ዝግዕዙ ስደተኛታት ምንቅስቓሳቶም ድሩት ንምግባር ናብ ሰብመዚ እታ ደሴት ኣንዳተመላለሱ ህላዌኦም ዕለታዊ ከመዝግቡ ክግደዱ እዮም። ኣገልግሎት መጓዓዝያ መራኽብ ካብን ናብን እታ ደሴት እዉን ስሑውን ኽባርን ንምግባሩ እዩ ተሓሲቡ ዘሎ።

ኣቶ ሄንሪክሰን ወሲኹ፡ ኣብ ደሴት ዝኾነ ናዕቢ ከምይለዓል፡ ኣባላት ፖሊስን መሐየሪ ክፍልታትን ክህሉ ተመዲቡ ከምዘሎ ኣረዲኡ።

እቲ ተተሊሙ ዘሎ መደብ ብመሰረቱ ዴንማርክ ንስደተኛታት ሕስምቲ ምዃና ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ ዝበለት ሚኒስተር ኢሚግሬሽን እታ ሃገር ኢንገር ስቶሽበርግ፡ኣብ ሃገር ገለ ሰባት ዘይንደልዮም ኣለዉ፡ ኣብ ሓጺር እዋን ከኣ ዘይድለዩ ምዃኖም ክርደኦምዩ፡ዝብል ጽሑፍ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣስፊራ ኣላ።

ንሳ ወሲኻ፡ ዴንማርክ ንሓተቲ ዑቕባ ወጻእተኛታት ብፍላይ ድማ ገበነኛታትን ናዕቢ ከሳውሩ ዝኽእሉን ወገናት እትምእምእ ሃገር ከምዘይኮነት ምርግጋጽ ዕላማ መንግስታ ከምዝኾነ ኣስሚራትሉ።

እቲ መደብ ገና ባይቶ እታ ሃገር ተቐባልነት ክረክብ ዝግብኦ እንተኾነ፡ ድሮ ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ኣካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ስደተኛታትን ተሪር ቊጣዐ ኣለዓዒሉ ኣሎ። ምክትል ጠቕላሊ ዳይረክቶር ትካል ሰብኣዊ መሰል ደንማርክ ሉይዛ ሆልክ ከምዝገለጸቶ፡ ትካላ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ንሰብኣዊ መሰል ስደተኛታት ዝጻባእ ከይከዉን ብቐረባ ኽከታተሎ ከምዝኾነ ሓቢራ

ሓላፊት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባክሌት ብወገና እቲ ብደንማርክ ነቒሉ ዘሎ ሓሳብ ኣተሓሳሲቡዋ ከምዘሎ ትሕብር።

ስደተኛታት ነጺልካ ምሓዝ ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ኢና። ዴንማርክ ነዚ ጌጋ ክትደግም የብላን። እቲ ምንታይ ንስደተኛታት ሓርነቶም መንዚዕካ ኣብ ተነጽሎ ክነብሩ ምግባር ንዝበኣሰ ሕሰም ጥራይ እዮም ክቃልዑ፡ትብል ንሳ።

ዴንማርክ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዋ ኣተሓሕዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተረረ ይመጽእ ከምዘሎ እዩ ዝንገር። ኣብ 2016 እታ ሃገር ሓደስቲ ስደተኛታት ሒዞምዎ ካብ ዝኣትዉ ክቡር ስልማት፡ ገንዘብ ወይውን ንብረት ንመንግስቲ ዕሽር ክህቡ ዘገድድ ሕጊ ምውጻኣ ኣይርሳዕን።

TMP – 21/12/2018

ስእሊ፥ ስቲጅ ኣሌናስ/ ሻተርስቶክ። ክልተ ኣባላት ፖሊስ ወረቐት መንነት ናይ ስደተኛታት እንዳመርመሩ። ኮፐንሃገር፡ ዴንማርክ፣ ሚያዝያ 2017.

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

The world is on the move

Millions of people are migrating right now, and most of them are facing the harsh realities of what migration means in the 21st century.

We provide facts and current news on migration in multiple languages that is easily understandable and accessible to migrants.

ዝያዳ ንምንባብ