ጀርመን፦ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክራይ ክኽፈለሎም

መንግስቲ ጀርመን ናብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝዓለመ ናይ መወዓውዒ ወፍሪ ኣበጊሱ ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም መተባብዒ ገንዘብ ክህብ ምዃኑ የፍልጥ ኣሎ። ክሳዕ 2,500 ዝኸውን ሰሌዳታት ኣብ 80 ዝዀና ከተማታት ጀርመን “ሃገርካ። መጻኢኻ። ሕጂ!” ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ተተኺሉ ኣሎ።

እቲ መወዓውዒ ብቛንቋታት ጀርመን፡ እንግሊዝ፡ ፈረንሳይ፡ ዓረብ፡ ሩስያን ፓሽቶን ኰይኑ ባንዴራታት ኣብ ኣፍሪቃ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኤስያን ምብራቕ ኤውሮጳን ዝርከባ ሃገራት ይርኣያሉ። ገጽ መርበብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን እቲ ወፍሪ፡ “ኣብ ጀርመን ብሕጋዊ ኣገባብ ንዝነብሩ ስደተኛታት ዝዓለመ ኣይኰነን። ሕጋውነት ኣብዚ ምህላዎም ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኰነን፡” ይብል።

እዚ ናይ መወዓውዒ ወፍሪ ዘላልዮ ዘሎ መደብ ብግንቦት 2017 ዝተበገሰ ዀይኑ፡ ኣብ ጀርመን ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ንዝነብሩ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኸመልክቱ ዘተባብዕ እዩ። ልዕሊ 1,000 መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ማእከላት ምኽሪ ኣብ መላእ እታ ሃገራት ተኸፊተን ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣማራጺታቶም ከብርሃሎም ድሉዋት ኰይነን ኣለዋ።  

ኣብ ልዕሊ እቶም ጉዳዮም ዘይተወሰነ ወይ ውን ዝተነጽጎም ስደተኛታት፡ እቲ መደብ ምጥያስ ነቶም ብሕጋዊ ኣገባብ ዝቕመጡ ዀይኖም ዝደልይዎ ከምኡ ድማ ንግዳያት መሸጣ ሰባት ክፉት እዩ።

እቶም ብፍቓዶም ዝምለሱ ከከም ዜግነቶም ቅድሚ ምውዳእ ጉዳይ ዑቕባ ክሳብ 1,200 ኤውሮ፡ ድሕሪ ምንጻግ ሕቶ ዑቕባ ድማ 800 ኤውሮ ክቕበሉ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ንስድራቤት ክሳብ 3,000 ኤውሮ፡ ንንጽል ድማ ክሳብ 1000 ኤውሮ ደገፍ ክራይ ቤት ክቕበሉ ይኽእሉ።

ዜጋታት ኣፍቓኒስታን፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ጋምብያ፡ ጋና፡ ኢራን፡ ዒራቕ፡ ናይጄርያን ፓኪስታንን ቀዳምነት ዝወሃቦም ኰይኖም ካብቶም ተመሳሳሊ መተባብዒ ዝረኽቡ ዜጋታት እተን ካልኦት 35 ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃን ኤስያን ዝለዓለ ገንዘባዊ መተባብዒ ይረኽቡ።

ብመሰረት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ክሳብ 235,000 ዝበጽሑ ሰባት ካብ ጀርመን ክወጹ ዝግብኦም እዮም። ኣብ መንጎ 2013ን 2017ን ብደገፍ መንግስቲ እታ ሃገር ልዕሊ 140,000 ናብ መበቆል ሃገሮም ወይ ናብ ሳልሰይቲ ተቐባሊት ሃገር ተመሊሶም።

TMP – 11/01/2019

ስእሊ፦ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ስደተኛታት ነታ ሃገር ገዲፎም ሃገሮም ክምለሱ ንምትብባዕ ዝተኸሎ ሰሌዳታት።

ኣያ ኢብራሂም/ ትዊተር