ዘይስሩዕ ስደት ንምግታእ ዝዕላማኡ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ተኸፊቱ።

ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን (.ኤን..) ዘይመንግስታዊ በዓልመዚ ልምዓትን (ኢጋድ) ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ንምግታእ ዝዕላማኡ ቤትጽሕፈት ኣብ ዶብ ኬንያን ኢትዮጵያን ከፊቶም። እቲ ኣካል ናይ ስግረዶባዊ መደባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዝኾነ ዝተነግረሉ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ምትሕግጋዛት ኣብ ዶባትን፡ ኣብ ምክትታል ዘይስሩዕ ምንቅስቓስ ስደተኛታትን እዩ ክነጥፍ።

ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ቊጠባዊ ህይወትን ናይ ናብራ ውሕስነትን ከናድዩ ብዘይስሩዕ መንገዲ ዝስደዱ ኤርትራውያን ካብ ቀንዲ መተሓላለፍቲ ሃገራት ከምዝኾነት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ቤትጽሕፈት ኣብ ምልላይን ምዝላቕን መሰረታውያን ጠንቅታት ስደት ብምስራሕ፡ ሰባት ዘይሕጋዊ ኣማራጺታት ስደት ካብ ምውሳድ ክቚጠቡ  ኣብ ምጽላው እዩ ክጽዕት።

እቲ ቤትጽሕፈት ንኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዘዳውቡ ከባቢታት ንጸጥታዊ ቅልውላው፡ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት፡ ከምኡውን ውሽጣዊ ምፍንቓልን ደፋእቲ ንዝኾኑ ጠንቅታት ኣብ ምፍታሕ እዩ ክሰርሕ፡ይብል ኣካያዲ ስራሕ ስግረዶባዊ ምትሕግጋዛት ኣብ ክፍሊ ዞባዊ ኣገልግሎታት .ኤን.. ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣቶ ማቲዮ ፍሮንቲኒ።

3 ሚያዝያ 2019 ኣብ ከተማ ሞያለ ዝተኸፍተ እቲ ቤትጽሕፈት፡ ምስ መንግስታውያን ኣካላት፡ በርጌሳውያን ማሕበራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ኣካላትን ብቐረባ እንዳተሓጋገዘ ኣብ ዶባት ኤትዮጵያን ኬንያን ንዝነብሩ ማሕበረሰባት ዕድላት ንግዲ ንምዕባይን መነባብሮኦምን ንምምሕያሽን፡ ብእኡ ኣቢልካ ድማ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት ንምንካይን ክነጥፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።

ኣብ ከባቢ ዶባት እተን ሃገራት ብኣካል ምንጣፍና ኣብ ምርግጋእ እቲ ከባቢን ምምሕያሽ ማሕበረቊጠባዊ ህይወት ማሕበረሰባትን ቀጥታውን ተግባራውን ኣጠማምታ ሃሊዩና ተግባራዊ ፍታሕ ክመጽእ ከኽእለናዩ፡ይብል ኣቶ ፍሮንቲኒ።

ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት፡ ንግዲ ደቅሰብ፡ ከምኡውን ካልኦት ስግረዶባዊ ገበናትን ንምግታእ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሓ ይረኣያ ምህላወን ይግለጽ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳውብወን ከባቢታት ንዝረኣዩ ንጥፈታት ንግዲ ደቅሰብን ሽበራን ንምቅላስ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከቚማ ተሰማሚዐን እየን። ከምዝፍለጥ፡ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ሱዳን ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝገብርዎም ጉዕዞታት ብቐጻሊ ግዳያት ኣሰጋገርቲን ነጋዶን ደቅሰብ ክኾኑ እዮም ዝረኣዩ።

ብዘይካዚ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምሽራኽ  ኣብ ኣፍሪቃ ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕ ዘኽእሉ መደባት እንዳሰርዐ ንጠንቅታት ዘይስሩዕ  ጉዕዞ ስደት ኣፍሪቃውያን  ንምፍታሕ ይሰርሕ ኣሎ።

TMP – 11/04/2019

ስእሊ፡ hecke61 / Shutterstock.com / People at the African Market of Moyale in Ethiopia, 17. October 2012