ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን

ብ5 መጋቢት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ገዳርፍ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ከምዝኸፈተ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ገዳርፍ ዝተኸፍተ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ሓደ ኻብቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሓያሎ ማእከላት እዩ። እቲ ማእከላት ሓበሬታ፡ ሕክምናዊ ሓገዝ፡ ማሕበራውን ኣእምሮኣውን ደገፍ ከምኡ ድማ ንወለንታዊ ምምላስ ዝምልከት ደገፍ ይቕርብ።

እቲ ማእከል ንወቕታውያን ሰራሕተኛታት፡ ክስደዱ ንዝኽእሉ፡ ንተቐበልትን ተሰደድትን ማሕበረሰባት፡ ግዳያት መሸጣ ሰባትን ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ትካላትን ክፉት እዩ። እቲ ማእከል ንስደተኛታት ዘድልዮም ናይ ድሕነት፡ ደገፍን ሓበሬታን ጠለባት ከማልእ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቀዳማይ ማእከል ኣብ ሱዳን ኣብ 2015 እዩ ተኸፊቱ።

ሱዳን ምንጪ፡ መሰጋገሪትን መዕረፊትን ስደተኛታት እያ። ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ እታ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ዞባ ገዳርፍ ሓደ ኻብቶም ቀንዲ መተሓላለፍቲ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰሜን ኣፍሪቃ ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ዝጕዓዙ ስደተኛታት እዩ።

ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ዝስደዱ ኻብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ብኣስገርቲ ዓመት ንኽወርዶምን ክሳቐዩን ቅሉዓት እዮም። ስደተኛታት ከም ባራዩ ተሸይጦም፡ ብጸለቕ ተታሒዞምን ኣብ ዘይሰብኣዊ ኹነታት ተታሒዞምን እዮም።

ምስ መንግስትን ብቐረባ እናሰራሕና ንጉዳይ ድሕነት ተሃሰይቲ ስደተኛታት ከነመሓይሽን ንተሰደድትን ተቐበልቶም ማሕበረኮማትን ደገፍ ክንህብ ክንፍትንን ምኽኣልና የሐጕሰና እዩ፡” ትብል ሓላፊት ልኡኽ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ካተሪን ኖርዚንግ ኣብቲ መኽፈቲ።

ማእከላት ደገፍ ስደተኛታት ክስደዱ ንዝኽእሉን ንስደተኛታትን ንሕጋዊ ስደት ዝምልከት ጽጹይ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ውሑስ ቦታ፡ ዘድሊ ስነዳ፡ ክሳራታት ዘይሕጋዊ ስደት፡ ምሕላው ጥዕናን ድሕነትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ከምኡ ድማ ኣብ ጉዕዞ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘለዎም መሰላት ዘጠቓልል ሓበሬታ ይህብ።

TMP – 22/03/2019

ስእሊ፦ StreetVJ/ሻተርስቶክ። ገዳርፍ፡ ሱዳን።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

The world is on the move

Millions of people are migrating right now, and most of them are facing the harsh realities of what migration means in the 21st century.

We provide facts and current news on migration in multiple languages that is easily understandable and accessible to migrants.

ዝያዳ ንምንባብ