ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን

ብ5 መጋቢት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ገዳርፍ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ከምዝኸፈተ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ገዳርፍ ዝተኸፍተ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ሓደ ኻብቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሓያሎ ማእከላት እዩ። እቲ ማእከላት ሓበሬታ፡ ሕክምናዊ ሓገዝ፡ ማሕበራውን ኣእምሮኣውን ደገፍ ከምኡ ድማ ንወለንታዊ ምምላስ ዝምልከት ደገፍ ይቕርብ።

እቲ ማእከል ንወቕታውያን ሰራሕተኛታት፡ ክስደዱ ንዝኽእሉ፡ ንተቐበልትን ተሰደድትን ማሕበረሰባት፡ ግዳያት መሸጣ ሰባትን ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ትካላትን ክፉት እዩ። እቲ ማእከል ንስደተኛታት ዘድልዮም ናይ ድሕነት፡ ደገፍን ሓበሬታን ጠለባት ከማልእ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቀዳማይ ማእከል ኣብ ሱዳን ኣብ 2015 እዩ ተኸፊቱ።

ሱዳን ምንጪ፡ መሰጋገሪትን መዕረፊትን ስደተኛታት እያ። ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ እታ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ዞባ ገዳርፍ ሓደ ኻብቶም ቀንዲ መተሓላለፍቲ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰሜን ኣፍሪቃ ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ዝጕዓዙ ስደተኛታት እዩ።

ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ዝስደዱ ኻብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ብኣስገርቲ ዓመት ንኽወርዶምን ክሳቐዩን ቅሉዓት እዮም። ስደተኛታት ከም ባራዩ ተሸይጦም፡ ብጸለቕ ተታሒዞምን ኣብ ዘይሰብኣዊ ኹነታት ተታሒዞምን እዮም።

ምስ መንግስትን ብቐረባ እናሰራሕና ንጉዳይ ድሕነት ተሃሰይቲ ስደተኛታት ከነመሓይሽን ንተሰደድትን ተቐበልቶም ማሕበረኮማትን ደገፍ ክንህብ ክንፍትንን ምኽኣልና የሐጕሰና እዩ፡” ትብል ሓላፊት ልኡኽ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ካተሪን ኖርዚንግ ኣብቲ መኽፈቲ።

ማእከላት ደገፍ ስደተኛታት ክስደዱ ንዝኽእሉን ንስደተኛታትን ንሕጋዊ ስደት ዝምልከት ጽጹይ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ውሑስ ቦታ፡ ዘድሊ ስነዳ፡ ክሳራታት ዘይሕጋዊ ስደት፡ ምሕላው ጥዕናን ድሕነትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ከምኡ ድማ ኣብ ጉዕዞ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘለዎም መሰላት ዘጠቓልል ሓበሬታ ይህብ።

TMP – 22/03/2019

ስእሊ፦ StreetVJ/ሻተርስቶክ። ገዳርፍ፡ ሱዳን።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

እንህቦ ኣገልግሎት ኣብ'ዚ እዋን እዚ ኣብ ጽገና ይርከብ።

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ