پنجصد مهاجر دیگر نیز در نزدیکی سواحل یونان دستگیر شدند

به گفته مقامات یونان حداقل بین 16 تا 17 اکتبر سال 2019 حداقل 474 مهاجر در جزایر یونان و یا در اطراف آن دستگیر شده اند.

جزایر یونان در دریای اژه در حال حاضر میزبان تعداد زیادی پناهنده است که از ترکیه وارد می شوند. در حال حاضر دولت میزبان   31000 تعداد پناهنده در جزایر این کشور است.

بالا بودن جمعیت در کمپ های یونان به یک خطر جدی تبدیل شده است. یک کمپ در جزیره موریا که بیش از 13،000 مهاجر را در آن نگهداری می کردند در حالی که ظرفیت این کمپ فقط 3000 نفر بود. سازمان های بشردوستانه از کمپ موریا به دلیل شرایط نامناسب برای زندگی انتقاد کرده اند.

یکی دیگر از کمپ های پر ازدحام در جزیره ساموس اخیراً در آتش سوزی جزئی از بین رفت و در نتیجه دست کم 600 مهاجر بی خانمان شدند.

دولت یونان برای مقابله با هجوم اخیر مهاجران و کمپ های پر ازدحام اقداماتی را انجام می دهد. بسیاری از مهاجران از کمپ های جزیره به کمپ های مناطق اصلی این کشور منتقل می شوند.

یونان همچنین روند پروسه پناهندگی خود را تسریع کرده و مرحله تجدید نظر در روند کار را از بین می برد و مستقیماً متقاضیان را به ترکیه یا کشور مبدا آنها تبعید می کند. برنامه هایی برای اخراج اجباری حداقل 10،000 مهاجر تا پایان سال 2020 وجود دارد.

یونان از اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته است تا اقدامات بیشتری را برای کم کردن ازدحام در کمپ های پر ازدحام انجام دهند. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، حل این مشکل اکنون یک اولویت است.

کشورهای دیگر اتحادیه اروپا جنوبی نیز در سال 2019 سهم بزرگی از مهاجران را دریافت کرده اند. اسپانیا نزدیک به 30،000 مهاجر پذیرفته است، پس از آن ایتالیا نزدیک به 8000 ، مالت در حدود 1600 و قبرس حدود 800.

بسیاری از دولت های اروپایی از نحوه سازماندهی و جابجایی مهاجران بسیار مورد انتقاد قرار گرفته اند. فرانسه و ایتالیا خواستار یک سیستم اتوماتیک برای توزیع مهاجران در

اتحادیه اروپا هستند و مسئولیت پذیرش کشورها را کمتر می کند. این شامل مجازاتی برای کشورهایی است که از پذیرش مهاجران خودداری می کنند.

TMP – 29/10/2019

نیکولاس ایکونومو/ شاترستاک : تصویر از

جزیره لسوس ، یونان – 29 اکتبر 2015. مهاجران / پناهندگان سوری با قایق از طریق دریا در آب های سرد در نزدیکی Molyvos ، Lesbos با قایقهای سنگین از ترکیه وارد یونان می شوند. ترک سوریه که در آنجا جنگ روان است : عنوان تصویر