مقامات یونان کمپ های پر ازدحام مهاجرین در جزایر را می بندد

دولت یونان از بسته شدن اط قبل برنامه ریزی شده حداقل سه کمپ پر ازدحام مهاجرین در جزایر یونان در نزدیکی ترکیه در تاریخ 20 نوامبر 2019 خبر داد. ساکنان این کمپ ها به مراکز نگهداری محدود منتقل می شوند ، که گفته می شود این مراکز مانند مراکز بازداشت می باشد.

مهاجران در کمپ های جزایر Chios ، Samos و Lesbos به مکان های جدیدی منتقل می شوند که برای 1000 تا 5000 نفر ساخته می شوند. این کمپ ها در حال حاضر تقریباً 36،400 مهاجر را در خود جای داده اند ، گرچه ظرفیت آنها تنها 4600 نفر است.

یکی از کمپ های بسته شده کمپ بدنام موریا در لسبوس است، جایی که حداقل 13000 مهاجر در یک فضای ساخته شده برای 3000 نفر در شرایط نامناسب زندگی می کنند. لسبوس تا حد زیادی متأثر از ورود مهاجران از ترکیه بوده است که بیشتر آنها اهل افغانستان و سوریه هستند.

هماهنگ کننده ویژه یونان برای مهاجرت، الکویادیس استفانیس گفت: “تجزیه این جزایر در این مرحله اولویت دارد.”

دولت یونان سایتهای جدید را “مراکز پیش از عزیمت” نام گذاری کرده است و هدف آن این است که “این پیام واضحی را برای کسانی که برنامه ریزی می کنند یا فکر می کنند هنگام حق داشتن پناهندگی به شکل غیرقانونی به کشور بیایند ، ارسال کند”. سخنگوی استیلیوس پتاس.

مراکز مهاجرین که به تازه گی بسته شده است امکاناتی برای شناسایی ، جابجایی و تبعید در اختیار شما قرار می دهد. سازمان های حقوق بشری ، مانند Médecins Sans Frontières (MSF) ، از مراکز جدیدا بسته شده انتقاد کرده و آنها را با زندانها مقایسه کرده اند: “سیاست کنونی نگهداری مهاجرین در جزایر یونان ، سیستمی هرج و مرج ، غفلت و آسیب های بی حد و حصر را ایجاد کرده است … توماسو سانتو ، سخنگوی MSF گفت: “اگر این اعلامیه ها تأیید شوند، ما نمی فهمیم که چگونه تبدیل مراکز به زندانها یک راه حل است. “

دولت جدید محافظه کار یونان، که در ماه جون انتخاب شد ، پیش بینی کرده بود تا اوایل سال 2020 20،000 پناهجو را به کمپ های مناطق اصلی این کشور منتقل کند و 10،000 مهاجر را که ادعای پناهندگی آنها تا پایان سال 2020 رد شده است، دیپورت کند. آنها صدها افسر دیگر را برای کمک به روند اخراج مهاجرین غیر قانونی استخدام می کنند.

دولت همچنین در نظر دارد که گارد مرزی ایجاد کند و پولیس جزایر اژه را افزایش دهد.

TMP – 28/11/2019

تصویر از: ورودیس پاسیلیس/ شاترستاک

عنوان تصویر: تسالونیکی ، یونان – 2 سپتامبر 2019: پناهندگان و مهاجران پس از انتقال از کمپ پناهندگان موریا ، جزیره لسوس ، به بندر تسالونیکی عزیمت می کنند.