عبور مهاجران از ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2019 دو برابر شده است

در سال 2019 ، بیش از 70،000 مهاجر از ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا عبور کرده اند، در حالی که گفته می شود 445،000 توسط مقامات ترکیه دستگیر و بازداشت شده اند.

یک گزارش محرمانه اتحادیه اروپا نشان داده است که تعداد مهاجران و پناهندگانی که از طریق ترکیه وارد اروپا شده اند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تعداد مهاجرین غیر قانونی که توانسته اند عبور کنند بین جنوری و اواسط دسامبر سال 2019 رخ داده است 46 درصد بیشتر از تعداد در مدت مشابه سال 2018 است.

اکثر تعداد ورودی ها به اتحادیه اروپا از ترکیه در یونان با نزدیک به 68،000 نفر بود و پس از آن ایتالیا (1،803) ، بلغارستان (197) و قبرس (261). تقریباً یک سوم از کسانی که وارد یونان می شوند ، افغان بوده اند ، پس از آن سوری ها (14٪) ، سپس پاکستانی ها (9.5٪) ، عراقی ها (8٪) و ترکان (5٪).

این گزارش در مورد کمپ های بسیار پرازدحام در جزایر یونان است ، که میزبان بیش از 35000 نفر است ، گرچه آنها فقط در حدود 5،000 ظرفیت دارند. به دلیل شرایط وخیم در این کمپ های جزیره ای، دولت یونان در حال جابجایی مهاجران به مناطق اصلی این کشور است.

افزایش شدید ورود مهاجرین غیر قانونی، سؤالاتی را درباره توافقنامه ترکیه و اتحادیه اروپا که در سال 2016 ایجاد شده بود که هدف آن جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی از طریق دریای اژه است، خلق کرده است. طبق این توافق نامه، همه مهاجران غیر قانونی که از ترکیه وارد یونان می شوند ، قابل برگشت هستند.

در عوض ، اتحادیه اروپا مبلغ 6 میلیارد یورو (6.7 میلیارد دلار) برای کمک به بحران پناهندگان سوریه در ترکیه کمک می کند. با این حال ، دولت ترکیه خواستار بودجه بیشتری شده است.

از سوی دیگر، طبق گفته وزیر داخله ترکیه، 445،000 مهاجر غیرقانونی توسط مقامات ترکیه در سال 2019 گرفتار شده اند. سلیمان سایلو همچنین در مصاحبه ای که به شکل زنده پخش می شد اظهار داشت که سال گذشته 105،000 مهاجر غیرقانونی به کشورهای خود دیپورت شده اند.

TMP – 8/01/2020

جورجیوس کریتسوتاکیس/ شاترستاک  : تصویر از 

LESVOS ، GREQE- 23 اکتبر 2017 – جاکت های نجاتی که توسط پناهندگان در ساحل میتیلینی رها شده است.  : عنوان تصویر