زنده‌گی در بریتانیا

شما شاید در فکر مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا باشید. به خاطری که بریتانیا نخستین کشور اروپایی نبوده که وارد آن شده اید، پس نمی تواند در آنجا درخواست پناهندگی بدهید- شما این درخواست را در نخستین کشور اروپایی که وارد می شوید، می دهید.

اگر شما نمی توانید درخواست پناهندگی بدهید و از راه غیرقانونی و بدون بازرسی مرزی وارد بریتانیا شده باشید، شما اجازه اقامت و کار در این کشور را ندارید. شما همچنان نمی توانید از خدمات دولت بریتانیا مستفید شوید.

مهاجران غیرقانونی اجازه کار را ندارند. اگر به حیث کاگران غیرقانونی کار کنند، توسط کارفرمایان بی انصاف استخدام می شوند. معمولاً، این کارگران پول کافی برای پیشبرد زندگی پیدا نمی کنند. مهاجران که درخواست پناهندگی می دهند تا زمانی که درخواست شان در جریان است، اجازه کار ندارند.

اگر هم اکنون قصد مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را دارید، با خطوط رهنمایی ما به تماس شده و در باره گزینه های قانونی و حقایق زندگی در بریتانیا بیشتر بدانید

شریک نماید

شهرداران فرانسوی خواستار محل‌های بیشتر زنده‌گی برای پناهجویان استند

شهرداران 13 شهر فرانسه در نامه‌یی سرگشاده از حکومت مرکزی درخواست محل‌های اقامت بیشتر برای پناهجویان کرده...
بیشتر بخوانید

بریتانیا به برگشت دادن مهاجرانی که توسط قایق به آن کشور می روند، ادامه می دهد و یک مرد متهم به همکاری برای عبور غیرقانونی از آبنای انگلیس کرد

36 و مهاجری که توسط نیروی مرزی بریتانیا در ساحل کنت بازداشت شدند، بربنیاد قانون دوبلین، در معرض برگشت به...
بیشتر بخوانید

محکمه فرانسه تعیین سن مهاجران کودک با استفاده از شیوه آزمایش استخوان را تأیید کرد

مقام‌ها در فرانسه، اکنون دست باز دارند تا با استفاده از تعیین سن با شیوه آزمایش استخوان، تصمیم بگیرند که، آیا...
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید