زندگی در اروپا به حیث یک مهاجر افغان

بسیاری از مهاجران غیرقانونی سفری را به اروپا به امید پیدا کردن آینده بهتر آغاز می کنند. به هر حال، واقعیت چیزی دیگریست و بسیاری از مهاجران نسبت به چالش هایی که قرار است به محض رسیدن به اروپا با آن رو به رو شوند، آگاهی ندارند. برای معلومات بیشتر در باره زندگی به حیث مهاجر و پناه جوی غیرقانونی در اروپا، اینجا را بخوانید.

یک پناه جو شخصی است که از کشور خودش به خاطر شکنجه و صدمه های جدی فرار کرده و در کشور دیگری برای حفاظت بین المللی و وضعیت پناه جویی درخواست می دهد. در مورد پناه جویان و دیگر مفاهیم کلیدی مهاجرت بیشتر بیاموزید.

فرایند پناهندگی در سراسر اروپا متفاوت است که بستگی به قوانین ملی هر کشور دارد. اما قانون پناهندگی اتحادیه اروپا صراحت دارد که اعضای آن اتحادیه باید حقوق پناه جویان را حفاظت کنند. این بدان معناست که، برای هر نیازمند روند درخواست پناهندگی عادلانه تضمین شود و کشورها مجاب به فراهم آوری محل بود و باش و موارد ضروری به پناه جویان استند. در بعضی موارد، پناه جویان کوپُن دریافت می کنند و ندرتاً پول نقد.

قانون دوبلین که یک قانون اتحادیه اروپا است این معنی را می دهد که نخستین کشور اروپایی که پناه جویان وارد آن می شوند، مسؤولیت آن پناه جویان را دارد. این بدان معناست که، اگر مهاجران به یک کشور اروپایی میرسند و بعداً به کشور دیگری می روند، دوباره به کشوری برگردانده می شوند که برای نخستین بار وارد آن شدند. قانون دوبلین همچنان این معنی را می دهد که، پناه جویان حق آن را ندارند که کشور بررسی کننده درخواست پناهندگی، کشوری که درآن زندگی کنند و یا محلی که در آن کشور اقامت گزینند را انتخاب کنند.

روند درخواست پناهندگی می تواند زمان زیادی را در بر گیرد. در حالی که بسیاری کشورها می خواهند که در خواست را در شش ماه حل کنند؛ اما اغلباً این زمان فراتر می رود به ویژه در زمانی که درخواست ها زیاد باشد.

درخواست های پناهندگی می تواند مشکل و پیچیده باشند. در حالی که بعضی از درخواست موفقند، اما بعضی دیگر درخواست ها رد می شوند که بدین معناست که آنان مجبور به ترک کشوری استند که در آنجا خواهان حفاظت بین المللی شده بودند. در برخی موارد، آنان تا زمان برگشت به کشور اصلی شان، در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. پناه جویانی که درخواست شان رد می شود، حق دارند تا نسبت به این تصمیم استیناف خواهی کنند. کسانی که قبول شده اند، اجازه اقامت دریافت می کنند که به آنان اجازه کار کردن در یک معیاد مقرر را می دهد.

مهاجران اقتصادی به هدف بهبود دورنمای اقتصادی خود به کشور دیگری سفر می کنند. آنها مستحق پناه نیستند و در صورتی که به گونه غیرقانونی وارد اروپا شوند، مستحق بودن در اروپا هم نیستند. بسیاری از مهاجران اقتصادی به اروپا سفر می کنند چون به این فکرند که در آنجا پول بیشتری به دست میاورند؛ اما بعداً برای پیدا کردن وظیفه و فرستادن پول برای تمویل مالی خانواده شان با مشکل بر میخورند.

در حالی که بعضی از مهاجران در پیدا کردن وظیفه در خارج موفق هستند، دیگران برای دسترسی به بازار کار با چالش مواجه می شوند.

بازار کار اروپا بسیار رسمی است. جستجوگران کار باید اسناد رسمی مانند پاسپورت، دیپلوم ها و ویزه کار داشته باشند تا یک وظیفه پیدا کنند. این که شرکت ها اشخاصی را که اجازه کار ندارند استخدام کنند، غیرقانونی است. آژانس های تنفیذ قانون ویژه وجود دارند که شرکت ها را به گونه مداوم تفتیش می کنند تا آنان اشخاصی را که فاقد اسناد استند استخدام نکنند.

نرخ بیکاری دربعضی از کشورهای اروپای بسیاربالا است، به ویژه برای قشر جوان با تجربه کاری تحصیلات و مهارت های کم. گاهی مهاجران مهارت های ضروری برای دسترسی به بازار کار اروپا را ندارند و اسناد تحصیلی خارج لزوماً توسط کارفرما قبول نمی شود. برای پیدا کردن وظیفه، این مهم است که به زبان کشور مقصد صحبت کنید و بنویسید.

حتی برای پناهندگان که اجازه کار در کشورهای که بیکاری کم است را دارند، یافتن کار مشکل است. آلمان اقتصاد نیرومند با نرخ 5 درصد بیکاری در سال 2018 داشت، اما برای خارجیان این میزان 40 درصد بود.

در حالی که مهاجران از وظیفه در اروپا پول بیشتری نسبت به کشور اصلی شان مانند افغانستان به دست می آورند، اما هزینه زندگی بسیار بلند است. هزینه زندگی روزمره در اروپا مانند محل زندگی، ترانسپورت و غذا بسیار بالا است. برای مثال، میانگین مصارف خانواده ها در بریتانیا در یک هفته، به 730 دالر در سال 2018 می رسید. در باره خطرات مالی مهاجرت غیرقانونی بیشتر بدانید.

زمانیکه دستمزد یک وظیفه در اروپا بیشتر از کشورهای که مهاجر میشوید است پس هزینه زنده گی در اروپا نیز زیاد است. مصارف روزانه از قبیل مصارف خانه. حمل و نقل و غذا در اروپا بسیار بالا است. به طور مثال در سال 2018 یک خانه دار به طور متوسط 730 دالر در هفته مصرف داشت. در مورد خطرات مالی مهاجرت های غیر قانونی بیشتر بدانید.

بربنیاد قانون اتحادیه اروپا، برای پناه جویان مسکن تهیه می شود. در حالی که محل بود وباش می تواند بعضی از فشارهای مالی را آسان سازد، مهاجرانی که در خانه ها زندگی می کنند با چالش های دیگری رو به رو می شوند. برخی اوقات پناه جویان هیچ گزینه یی برای زندگی ندارند و همواره از جایی به جای دیگر منتقل می شوند. بعضی از آنان در مناطق دور دست به دور از دوستان و خانواده در کشور میزبان فرستاده می شوند. در نتیجه، بسیار مهاجران احساس انزوا می کنند. یکبار که پناه جویان وضعیت پناهندگی دریافت کردند، در بسیار موارد آنان حق بود و باش در مراکز پناه جویی را از دست داده و مجبورند که خودشان خانه تهیه کنند.

مهاجرین غیر قانونی واجد شرایط کمک مسکن نمی باشند که به معنی آن است که، انها مسؤول پیدا کردن محل بود و باش خود به محض رسیدن به اروپا استند. از اینکه بعضی از کشورهای اروپایی با کمبود مسکن رو به رو استند، مهاجران باید املاک خصوصی را به کرایه بگیرند. این املاک گزاف استند می تواند مهاجران را در برابر بهره کشی خانه داران که خانه های کهنه را به بهای بالا کرایه می دهند، آسیب پذیر سازد.

بسیاری از مهاجران راه های خطرناکی را به طرف اروپا در پیش می گیرند که صحت و مصؤونیت شان در خطر می افتد. بسیاری از مهاجران و پناه جویان غیرقانونی بعد از رسیدن به اروپا به خدمات صحی و حمایت روانی ضرورت دارند.

مهاجرین و پناهجویان غیر قانونی با محدودیت های صحی در بسیاری از کشورهای اروپای روبه رو میشوند. معمولاً، آنها زمانی معالجه میشوند که زندگی شان توسط یک بیماری در معرض خطر باشد. در غیر آن، باید درمقابل کمک های صحی پول پرداخت کنند که بسیار گران می باشد.

آیا مهاجران افغان مستحق تحصیلات رایگان در اروپا هستند؟

تحصیل در دانشگاهای اروپا معمولاً رایگان نیست. شاید بعضی از مهاجران واجد شرایط برای بورسیه رایگان و یا ویزه تحصیلی باشند که منجر به تحصیل آنان در اروپا شود، اما دیگران نمی توانند فیس بالا را در دانشگاه های اروپایی را متقبل شوند. این کار را برای مهاجران به خاطر به دست آوردن تحصیلات و مهارت ها برای وظایف، مشکل می سازد. در نتیجه، بسیاری از مهاجران برای پیدا کردن پول به خاطر تمویل خودشان با مشکل رو به رو می شوند. در باره گزینه های جاگزین امن و قانونی بیشتر بدانید.

مهاجرانی که در کشور خود تحصیل کرده اند باید مدارک رسمی خود خود را از نهادهای تحصیلی بیاورند تا ثابت سازند که واجد شرایط اخذ وظیفه استند. برخی از کارفرمایان مدارک تحصیلی خارجی را نمی پذیرند اما مهاجران می توانند با پرداخت پول مدارک را ترجمه کنند که در اروپا معتبر شود.

ادغام با جامعه اروپایی می توانند مشکل باشد. در حالی که بعضی از مهاجران زندگی تازه خود در اروپا را پذیرفته اند، اما برخی دیگر به نسبت تفاوت های زبانی و فرهنگی برای ادغام مشکل پیدا کرده اند که این امر سبب تبعیض از سوی اعضای جامعه محلی می شود. بسیاری از خانواده های مهاجر برای ادغام با فرهنگ تازه مشکل دارند در حالی که ارزهای فرهنگی کشور اصلی خود را حفظ کرده اند.

بعضی از مهاجران به محض دریافت اجازه اقامت، آرزو دارند که خانواده خود را به اروپا بیاورند. در حالی که بعضی از این درخواست ها موفق است، اما درخواست یکجا شدن مجدد با اعضای خوانواده طی مراحل طویل و دقیق دارد. در باره یکجا شدن مجدد با خانواده بیشتر بیاموزید.

بعضی از مهاجران غیرقانونی شاید از سوی مقام ها در اروپا بازداشت شده و دوباره به کشور اصلی شان برگشت داده شوند چون انان واجد شرایط پناهندگی نبوده و بدون داشتن ویزه معتبر وارد اروپا شده اند.

در سال ، اتحادیه اروپا و دولت افغانستان در توافقنامه یی را امضا کردند که به اتحادیه اروپا اجازه می دهد که پناه جویان رد شده مشمول “برگشت غیر داوطلبانه” دوباره به افغانستان برگشت دهند. پس از توافقنامه، شمار زیادی از برگشت اجباری از اروپا به افغانستان انجام شده است.

ادغام مجدد در جامعه برای برگشت کنندگان مشکل است به ویژه این که، آنان سال ها زیادی را در خارج گذشتانده باشند و برخی از مهاجران شاید با تبعیض رو به رو شوند.

هنگامی که کوشش های مهاجرت غیرقانونی ناکام می شود، مهاجران احساس پشیمانی می کنند. آنها اغلباً می گویند که، خویشاوندان شان نسبت به ضایع شدن پول و زمان در سفر ناموفق، خشمگین استند.

په فرانسه کې کډوال

ایا تاسو اوس مهال په شمالي فرانسه کې د غیر قانوني کډوال په توګه ژوند...
بیشتر بخوانید

په انګلستان کې ژوند

تاسو به ښایي د یو غیر قانوني کډوال په توګه انګلستان ته د سفر په اړه فکر...
بیشتر بخوانید
شریک نماید