ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም።

እቲ ቐዳማይ ዋና ሓደ ዝተሓረጃ ጃላቡ ዝሽየጣሉ ትካል ኰይኑ ክሳዕ 39 ተነፋሕቲ ጃላቡ ናብቶም መትረብ እንግሊዝ ንምስጋር ዝጥቀሙለን ስደተኛታት ብምሻጥ ተኸሲሱ ገበነኛ ዀይኑ ተረኺቡ። ወዲ 45 ዓመት ኢማንዌል ዴስሮ 24 ግንቦት ንዓመትን መንፈቕን ክእሰርን ተወሳኺ ናይ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ዝባኑ ዝጸንሕ ማእሰርትን ተበዪኑሉ። ገለ ኻብተን ጃላቡ ዝተሰርቃ ጃላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ምዃን ተገሊጹ። ዴስሮ ኽእሰር ከሎ 14,000 ኤውሮ ብጥረ ገንዘብ ሒዙ እዩ ተረኺቡ።

ፖሊስ መርመራ ዝጀመሩ ብጥሪ ኣርባዕተ ኢራናውያንን ክልተ ፈረንሳውያን ዘወርቲ ታክሲን ዊመሮ ኣብ ዝተባህለ ጥቓ ካሌ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ምስሓዙ እዩ። ካብቶም ዝተታሕዙ ዝተረኽበ ሓበሬታ ንፖሊስ ናብቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ቤልጁም ድዩለሞ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ዝርከብ መሸጢ ጃላቡ ዴዝሮ መሪሕዎም።

እቲ ሸያጢ ጃላቡ ነቶም ስደተኛታት ዘራኽቦም ዝነበረ ሓደ ኣብ ካሌ ዝርከብ በዓል ታክሲ ውን ናብቲ ገማግም ባሕሪ ብለይቲ ጐማታትን ኣስገርትን ብምብጽጻሕ ተኸሲሱ። ኣብ ቤት ፍርዲ፡ ዣንክሎድ ደመየር ሽዱሽተ ግዜ ከምዘባጻጽሐ ተኣሚኑ።ይበጽሕ፡ ንሳቶም ቀልጢፎም ካብታ ማኪና ይወጹ፡ ነታ ጃልባ፡ ነቲ ሞተረ፡ ነቲ መድሓኒ ህይወት ጃኬታት፡ ነቲ መቕዘፊ ሒዞም ይስወሩ፡ይብል። ደመየር ንዓመት ክእሰርን ዓመት ኣብ ዝባኑ ዝጸንሕ ማእሰርትን ተበዪኑሉ።

እቲ መራኽብ ብጻዕቂ ዝተሓላለፋሉ፡ ልዑል ማዕበላት ዘለዎ፡ ዝሑል ማያት ዘለዎ መትረብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብፍላይ በተን ንኸምኡ ጉዕዞ ዘይተሰርሓ ንኣሽቱ ጃላቡ ኽሰግርዎ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። እንተዀነ ካብቶም ክሱሳት ጣዕሳ ዘርኣየ ኣይነበሮምን።ኩሉ ኣብ ኩነታት ኣየር እዩ ዝምርኰስ፡ይብል ዴስሮ ኣብ ቤት ፍርዲ።ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከሎ ጸኒሖም ክምለሱ ይነግሮም ኔረ።

ከም ክፋል ናይቲ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዋ ስምምዕ ምቍጽጻር ዘይሕጋዊ ስደት ስምምዕ ፈረንሳ ኣማኢት ስደተኛታት ቅድሚ ምስጋሮም ዓጊታን ንኣስገርቲ ብርቱዕ መቕጻዕቲ በይናን እያ።

TMP – 13/06/2019

ሰኣላይ፦ ጂል ፐይር / ሻተርስቶክ

ስእሊ፦ መርከብን ጃልባን ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ