بریتانیا به برگشت دادن مهاجرانی که توسط قایق به آن کشور می روند، ادامه می دهد و یک مرد متهم به همکاری برای عبور غیرقانونی از آبنای انگلیس کرد

36 و مهاجری که توسط نیروی مرزی بریتانیا در ساحل کنت بازداشت شدند، بربنیاد قانون دوبلین، در معرض برگشت به فرانسه و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند.

در بیست و دوم اپریل 2019، سه قایق کوچک همراه با 36 مهاجر در ساحل بریتانیا بازداشت شدند. تمام 36 مهاجران برای طی مراحل روند اداری، به دوور منتقل شدند. هویت آنان تا حالا تأیید نشده است؛ اما گزارش های وجود دارند که آنان عراقی و یا ایرانی بوده اند. 

این مهاجران همراه با دیگران که تلاش کردند از آبنای انگلیس عبور کنند، در معرض برگشت به فرانسه و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند. بربنیاد قانون دوبلین که از سوی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شده است، مهاجران باید در نخستین کشور اروپایی که می رسند، درخواست پناهنده‌گی بدهند.

وزارت داخله بریتانیا گفت: ” کسانی که به حفاظت ضرورت دارند باید در نخستین کشور امنی که می رسند درخواست پناهنده‌گی بدهند که این یک اصل اساسی است و از ماه جنوری به این سو، بیش از 20 تنی که توسط قایق به گونه غیرقانونی به بریتانیا آمدند، دوباره به اروپا برگشت داده شدند.

فرانسه توافق کرده است که، مهاجرانی را که معلومات بایومتریک شان در هر کشور اروپایی اخذ شده باشد، دوباره بپذیرد. معلومات گسترده بایومتریک در اروپا که به نام یورودک مسمی شده است، مقام های مهاجرتی را کمک می کنند که بدانند آیا یک مهاجر قبلاً در کشور دیگر اروپایی درخواست پناهندگی داده است و یا به گونه غیرقانونی از طریق کشورهای اروپایی سفر کرده است.

در حالی که شمار مهاجرانی که توسط قایق به بریتانیا می آیند، در اواخر سال 2018 افزایش یافت، مقام ها در آن کشور با افزایش تدابیر امنیتی ساحل و تقویت همکاری با فرانسه برای جلوگیری از قاچاقبرانی که مهاجران  را در آب های خطرناک انگلیس سوار بر قایق می کنند، این شمار را کاهش داده اند. 

در این اواخر، بریتانیا سرباست محمد حما 31 ساله را به خیانت برای تسهیل مهاجرت غیرقانونی متهم کرد. او در قاچاق 27 مهاجر به بریتانیا، دخیل بوده است.

نخستین مورد، در اوایل کریسمس در 2018 اتفاق افتاد، هنگامی که 13 تن مشمول یک کودک نجات داده شدند. هیچ یک از مسافرانی که سوار بر قایق بودند، واسکت نجات نداشتند.

این قاچاقبر نیز متهم به عبور غیرقانونی از آبنای انگلیس به تاریخ 27 مارچ شده است، هنگامی که یک گروه 9 نفری از عراق و دو مرد از ایران نجات داده شدند. یک گروه 11 نفری مردان، یک زن و دو کودک نیز در نیمه شب در نزدیکی فولکستون دیده شد که به طرف ساحل انگلیس می رفتند. 

قاچاقبران انسان با زندان و مجازات هزاران پوند رو به رو استند. در چند ماه گذشته، دادگاه های بریتانیا و فرانسه مجازات های زندان طویل المدت را به قاچاقبران انسان صادر کرده اند.

سرباست محمد حما تا زمان حضور در دادگاه لیوس کرون به تاریخ 15 می، در توقیف به سر می برد. اگر مجرم شناخته شود، او با چندین سال زندان به خاطر تسهیل مهاجرت غیرقانونی و به خطر انداختن جان مردم، رو به رو است.

TMP – 29/04/2019

Photo: Susan Pilcher / Shutterstock

کشتی گشت زنی نیروی مرزی بریتانیا پس از انجام عملیات ها برای آوردن مهاجران به ساحل، در حال برگشت به بندر فولکستون. فولکستون، کنت، بریتانیا– 24 فبروری 2019.