ዓባይ ብሪጣንያ ብጃላቡ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ትመልሰሉ ዘላ ግዜ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኣሳሊጡ ዝተባህለ ሰብ ትኸስስ

ሰላሳን ሽዱሽተን ብሓለዋ ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ገማግም ኬንት ናይ እንግሊዝ ዝተታሕዙ 36 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ወይ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኽምለሱ ከምዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ።

22 ሚያዝያ 2019 ሰለስተ ንኣሽቱ ጃላቡ 36 ስደተኛታት ጽዒነን ኣብ ገማግም እንግሊዝ ተታሒዘን። ኩሎም እቶም ስደተኛታት ክጻረዩ ናብ ሓለዋ ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ተወሲዶም። ዜግነቶም ብትኽክል ዘይተረጋገጸ እኳ እንተዀነ ብዙሓት መደበራት ዜና ግና ዒራቓውያንን ኢራናውያንን ከምዝዀኑ ይገልጻ ኣለዋ።

እዞም ስደተኛታትን ካልኦት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግርዎ ዝደልዩን ናብ ፈረንሳ ወይ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኽምለሱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ብኹለን ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኸጠመ ስምምዕ ዳብሊን፡ ስደተኛታት ኣብታ ቐዳመይቲ ዝረገጽዋ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዑቕባ ኽሓቱ ዝግድድ እዩ።

እቶም ድሕነት ዘድልዮም ኣብታ ቐዳመይቲ ዝበጽሕዋ ውሕስቲ ሃገር ዑቕባ ኽሓቱ ኸምዝግብኦም ፍሉጥ ነገር እዩ። ካብ ጥሪ ንነጀው ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብንኣሽቱ ጃላቡ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተዉ ልዕሊ 20 ሰባት ናብ ኤውሮጳ ተመሊሶም ኣለዉ፡ይብል ቃል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ።

ኣብ ዝዀነት ካልእ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ኣካላዊ ምልክታቶም ተመዝጊቡ ዝነበረ ስደተኛታት ክትቅበል ፈረንሳ ፍቓደኛ ዀይና እያ። እቲ ኣብ መላእ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሰርሕ ዩሮዳክ ዝተባህለ ኣገባብ ሰብ መዚ ምቕባል መጻእተኛታት እቲ ስደተኛ ኣብ ካልእ ኣባል እቲ ሕብረት ዑቕባ ሓቲቱ ኔሩ እንተዀይኑ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ በታ ሃገር ሓሊፉ እንተዀይኑ ንምርግጋጽ ይሕግዞም።

ኣብ መወዳእታ 2018 ቁጽሪ ናይቶም ብጃላቡ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ዝወሰኸሉ መንግስቲ እታ ሃገር ኣንጻር ኣስገርቲ ወፍሪ ፈንዩ፡ ንሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኣዕብዩ፡ ምስ ፈረንሳ ዝነበሮ ምትሕግጋዝ ብምትራር ኣስገርቲ ስደተኛታት ዝጸዓና ንኣሽቱ ጃላቡ ናብቲ ሓደገኛ ማያት መትረብ እንግሊዝ ከይሰዱ ክኽልክል ይሰርሕ ኣሎ።

ኣብ ቀረባ ግዜ ሳርባስት መሓመድ ሃማ ዝተባህለ ወዲ 31 ዓመት ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምስላጥ ብምስታፉ ተኸሲሱ ኣሎ። ክሱ ናብታ ሃገር ኣብ ክልተ እዋን ምስ ዝኣተዉ 27 ስደተኛታት ዝተኣሳሰር እዩ።

እቶም ቀዳማይ እዋን ዝኣተዉ ንግሆ መዓልቲ ልደት ዝኣተዉ ሓደ ህጻን ዝርከቦም 13 ሰባት እዮም። ካብቶም ኣብታ ጃልባ ተጻዒኖም ዝነበሩ ስደተኛታት ህይወት ዘድሕን ጃኬት ዝሓዘ ኣይነበረን።

እዚ ስደተኛታት ብምስጋር ዝተኸሰሰ ሰብ 27 መጋቢት ብዛዕባ ዝሰገሩ ትሽዓተ ዒራቓውያንን ክልተ ኢራናውያን ሰብኡትን ውን ተኸሲሱ ኣሎ። እቶም 11 ሰብኡት፡ ኣንስትን ክልተ ቈልዑ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከባቢ ፎልክስቶን ናብ ገማግም እንግሊዝ ክጕዓዙ ኸለዉ እዮም ተራእዮም።

ኣስገርቲ ኣሽሓት ፓውንድ እንግሊዝ መቕጻዕትን ዓመታት ማእሰርትን ይጽበዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ናይ ፈረንሳን ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብያተ ፍርዲ ንኣስገርቲ ስደተኛታት ብዙሕ ናይ ነዊሕ ዓመታት ፍርድታት ሂበን እየን።

ሳርባስት መሓመድ ሃማ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ክሳብ እቲ 15 ግንቦት ዝውዕል መጋባእያ ኽጽበ እዩ። ገበነኛ ዀይኑ እንተተረኺቡ ዘይሕጋዊ ስደት ብምስላጥን ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን ተኸሲሱ  ናይ ዓመታት ማእሰርቲ ኽጽበዮ እዩ።

TMP – 29/04/2019

ሰኣሊት፦ ሱዛን ፒልቸር / ሻተርስቶክ

ስእሊ፦ ናይ ሓለዋ ዶባት ዓናይ ብሪጣንያ ናይ ሓለዋ ጃልባ ስደተኛታት ናብ ገማግም ድሕሪ ምብጽሓ ናብ ማርሳ ፎክስቶን እናተመልሰት።24 ለካቲት 2019