ኣብ ዴንማርክ ዝወጸ ሓድሽ ሕጊ ጉዳይ ስደተኛታት ነቐፌታ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወርዶ

ፍቓድ ስደተኛታትክውሰድ እንተተኻኢሉ ድማ ኽግደፍዝብል ሓድሽ እማመ ሕጊ ብባይቶ ዴንማርክ 21 ለካቲት ጸዲቑ።

እዚ ኣዛራቢ ሕጊ ሓደ ካብቲ ብዙሕ መንግስቲ እታ ሃገር ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ዝምልከቱ ሕግታትን ኣገባባትን ንምትራር ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት እዩ። እቲ እማመ 1 መጋቢት 2019 ሕጋዊ ዀይኑ። እቲ ሕጊ ንቝጽሪ ዝፍቀዱ ጉዳያት ምጥርናፍ ስድራቤት ዝቕንስን ነቶም ብዘይሕጊ ናብታ ሃገር ዝኣትዉ ዝበርትዐ መቕጻዕትታት ዝብይንን እዩ።

ጉዳያት ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝጣበቑ ጉጅለታት ነቲ ሕጊ ነቒፎሞ እዮም። ዋና ጸሓፊ ደንማርካዊ ባይቶ ስደተኛታት ክሪስትያን ፍሪስ ባክ፡ ምስ ዩሮንውስ ኣብ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ሰሚዑ ኸምዝሓዘነ ገሊጹ። ደንማርክ፡ኣብቲ ናብ ታሕቲ ንምውዳቕ ዝግበር ዘሎ ኤውሮጳዊ ቕድድም ምጽባብ መሰላት ሓትትቲ ዑቕባን ስደተኛታት፡ትሳተፍ ከምዘላ ገሊጹ።

እቲ ሕጊ ንፍቓዳት ስደተኛታት ብግዝያዊ ዓይኒ ጥራይ ክርእዮ ምኽኣሉ ኣመልኪቱ፡ኣብ ዴንማርክ ዑቕባ ዝተዋህቡ ስደተኛታት ንፍቓድ ስደት ብዝምልከት ኣብ ዘየቋርጽ ምጥርጣርን ሻቕሎትን ክነብሩ የብሎምን፡ኢሉ።

ብተወሳኺ፡ ብዝሒ ዝፍቀድ ጉዳያት ምጥርናፍ ስድራቤት ብምቕናስ እቲ ሕጊንስደተኛታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ክገፎምምዃኑን ብምጥቃስኣብ ከምዚ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ካብ ዘፍቅርዎም ክፍለዩ ኽግደዱ የብሎምን፡ኢሉ።

ንዩሮንውስ ኣብ ዝሃቦ ቓል፡ ወኪል ሰሜን ኤውሮጳ ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝዀነ ሄንሪክ ኤም. ኖርደንቶፍት፡ከምዚ ዝኣመሰለ ምጥርጣር ስደተኛታት ኣብ ሕብረተሰብ ዴንማርክ ንኽሕወሱ ዝኽልክል ሓደገኛ ጽልዋ ኣለዎ፡ብምባል ነቲ ደንማርካዊ ባይቶ ስደተኛታት ዘቕረቦ ርእይቶ ዝመስል ሓሳብ ኣቕሪቡ።

ወሲኹ፡ እቲ ሕጊናይ 1951 ውዕል ስደተኛታት ዝርከቦ ኣህጉራዊ ስርዓት ኣተሓሕዛ ጉዳይ ስደተኛታት ዝውስኖ ኣፍልጥ ስደተኛ ዘቋርጸሉ ዝርዝር ክቕይሮ ኣይክእልን እዩ፡ይብል።

እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ባይቶ ዴንማርክ ዘሕለፎ ሕጊ ክፋል ናይ ሓደ ዝሰፍሐ ንመሰላት መጻእትን ሓተትቲ ዑቕባን ተቐማጦ ዴንማርክ ንምጽባብ ዝተበገሰ ዘመተ እዩ። ዝሓለፈ ታሕሳስ ሰልፊ ህዝቢ ዴንማርክ ንስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ኣቐዲማ ተላጋቢ ሕማም ዝነበሮም እንስሳታት ዝምርመሩላ ዝነበሩ ደሴት ንምውሳዶም ዘቕረቦ እማም ብባይቶ ተነጺጉ እዩ።

TMP – 14/03/2019

ስእሊ፡ ቫላድ ኢስፓስ/ሻተርስቶክ። መቕመጢ ባይቶ ዴንማርክ።