گروه های حقوق بشری، قانون تازه مهاجرت دنمارک را تقبیح کردند

بربنیاد مسوده تازه که از سوی پارلمان دنمارک به تاریخ 21 فبروری 2019 تأیید شد، اجازه مهاجرت در صورت امکان باز گرفته شود.

این مسوده تازه تازه، تلاش اخیری حکومت دنمارک برای سخت ساختن قوانین مهاجرتی است. این قانون سر از تأریخ اول مارچ 2019 اجرایی شد. این قانون همچنان سبب کاهش دیدار مجدد اعضای خانواده های مهاجر می شود و مجازات سختی برای کسانی که ممنوعیت دخول را می شکنند، در پی دارد.

گروه های مهاجرتی و حقوق بشری این قانون را تقبیح کرده اند. کریستین فریس بچ، دبیر کل شورای مهاجران دنمارک به یورونیوز گفت که، این قانون او را ناراحت کرده است. او همچنان دنمارک را متهم به اشتراک مسابقه اروپایی برای محدودیت حقوق مهاجران و پناهجویان کرده است.

او با اشاره به وضعیت اجازه ی موقت مهاجران افزود: ” مهاجرانی که در دنمارک پناهندگی اخذ کرده اند باید در شرایط نامطمین زندگی کنند و در باره اجازه زندگی تشویش داشته باشند. “

او همچنان گفت که، کاهش شمار دیدار مجدد خانواده ها سبب دریغ حقوق اساسی مهاجران می شود و مهاجران در این شرایط دشوار نباید از اعضای خانواده های خود جدا باشند.

انریک ام نوردنتُف نماینده منطقه یی کمیساریای عالی مهاجران سازمان ملل متحد، در بیانیه یی به یورونیوز از موضع شورای مهاجران دنمارک حمایت کرده و افزود که شرایط نامطمین سبب آن می شود که مهاجران به زندگی عادی روی نیاورده و جامعه دنمارک را قبول نکنند.

او می گوید که، این قانون نمی تواند حقایق در رژیم مهاجرتی بین المللی مشمول کنوانسیون 1951 را که در مورد زمان لغو وضعیت مهاجرتی جزییات داده است، تغییر بدهد.

تصویب قانون اخیر از سوی پارلمان دنمارک، بخشی از کارزار بزرگتر برای محدود کردن حق مهاجران و پناهجویانی که در دنمارک زندگی می کنند، است. در دسمبر سال گذشته، حزب مردم دنمارک به پارلمان پیشنهاد داد که مهاجران برگشت داده شده را در یک جزیره دور دست که پیش از آن برای نگهداری حیوانات دارای امراض ساری استفاده می شد، نگهداری کنند.

TMP – 16/03/2019

Photo: Vlad Ispas/Shutterstock. Palace in Copenhagen is the seat of the Danish Parliament