پارلمان آلمان روند اخراج پناه جویان و نگهداری از مهاجران مسلکی را ساده ساخته است

پارلمان آلمان یک سلسله لایحه ها را به هدف مدیریت بهتر مهاجرت و پناهندگی تصویب کرده است.

این لوایح شرایط را برای پناه جویان ناکام برای باقی ماندن در آلمان سخت ساخته در حالی اوضاع برای کارکنان مسلکی برای آمدن به آلمان و اقامت در آن کشور در معیاد استخدام، ساده شده است.

این لوایح که به نام Geordnete-Rückkehr-Gesetz’,or‘Orderly یاد می شوند، قدرت پولیس و مقام های مهاجرت را افزایش داده و اخراج های موفق را افزایش خواهد داد. تا پایان ماه فبروری 2019، 240.000 پناه جویی که درخواست شان در آلمان رد شده، منتظر اخراج بودند.

هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان گفته است که، این قانون برای حصول اطمینان از این که مهاجران ناکام به کشورشان اخراج می شوند، ضروری است. او گفت: ” در قانون مهاجرت ما، این یک نقطه عطف است.”

در لایحه آمده است که، مهاجرانی که منتظر اخراج استند به جای بازداشتگاه های مشخص، در زندان های معمولی نگهداری خواهند شد. اخراج شوندگان از دیگر زندانی ها جدا می شوند، اما برای ساده سازی هماهنگی اخراج و آماده کردن اسناد برای برگشت، بازداشت آنان ضروری است. این همچنان سبب کاهش ازدحام در مراکز بازداشتگاه های مهاجران در آلمان خواهد شد.

به هر حال، این لوایح تلاش می کند تا دسترسی مهاجران مسلکی را به بازار کار آلمان تقویت بخشد. کارفرمایان آلمان دیگر ضرورت ندارند که برای استخدام یک مهاجر مسلکی غیر اروپایی، ثابت سازند که شهروند اروپایی را برای آن شغل پیدا نکرده اند.

مهاجران مسلکی که تقاضای زیاد برای حرفه شان در آلمان است، می توانند برای شش ماه وارد آلمان شده و به دنبال فرصت کاری باشند به شرطی که در این مدت، توان مالی امرار معاش خود را داشته باشند. پناه جویانی که آلمانی صحبت می کنند، پیشینه جرمی نداشته باشند صاحب شغل و یا حرفه باشند و یا هم خواهان یادگیری باشند، شانس زیادی برای ماندن دارند.

TMP – 14/06/2019

Photo credit: Jesus Fernandez / Shutterstock

Photo caption: نیوتینگ، آلمان: کارگران مهاجر موسومی در حال حاصل برداری توت فرنگی