ኢጣልያ ናብ ወደባታ ዘድሓንኦም ስደተኛታት ዘምጽኣ ጃላቡ ኽትቀጽዕ ትደሊ

ነቲ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ማቴዮ ሳልቪኒ ዘውጽኦ እማመ ምቕጻዕ ስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላትን ማሕብራት ግብረሰናይን ይቃወምዎ ኣለዉ። እቲ ሕጊ እተጸዲቑ እተን ህይወት ዘድሕና መራኽብ ንነፍሲ ወከፍ ኣድሒነን ናብ መሬት ኢጣልያ ዘምጽእኦ ስደተኛ ክሳብ 5,500 ዩሮ ክቕጽዓ ይኽእላ እየን።

ሓደ ናጻ ጉጅለ ኽኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከምዚ ዝመስል ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ብሕማቕ ክጸልዎ ኸምዝኽእል ይገልጹ። 

እቲ ንኣዋጅ ድሕነት ተባሂሉ ተሓንጺጹ ዘሎ እማመ፡ ንሕጊ መራኽብ ኣብ ባሕርን ነቲ ንምድላይን ምድሓንን ህይወት ኣብ ባሕሪ ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግን ብግጉይ ኣገባብ ይትርጕሞ፡ትብል ጆርጃ ሊናርዲ ካብ ዎች።ህይወት ሰባት ብመቕጻዕቲ ተተሚኑ፤ ነቶም ስነምግባራውን ሕጋውን ግዴታኦም ዘማልኡን ንሰብኣዊ ምትሕልላይን ዝቐጽዕ ሕጊ፡ትብል።

እቲ ብሳልቪኒ ዝወጸ እማመ ብፍሉይ ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ዝተበገሰ ምዃኑን ነቲ ምስ ጉዳይ ምርጋፍ ዝደሓኑ ስደተኛታት ዝዛመድ ኣደናገጋሪ ተግባራት ንምቅላስ ምዃኑ ይገልጽ። ህይወት ዘድሓና ንግዳውያን መራኽብ ውን ናይ ንግዲ ፍቓደን ክምንጠላ ወይ ድማ ክሳብ ንዓመት ደው ከምዝብል ክግበር ይኽእል።

እቲ እማመ ወደባት ሊብያ ንስደተኛታት እኹል ቀረባትን ጥዕናን ንምቕራብ ዘኽእል ዓቕሚ ኸምዘለዎ ይገልጽ። እንተዀነ እቶም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብተደጋጋሚ ሰባኣዊ መሰላት ከምዝጥሕስ ይገልጹ። ብተወሳኺ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብሰንኪ እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ስርሒታት ምድሓን ህይወት ደው ኣቢሉ እዩ ጸኒሑ።

እቶም ክኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብ መዚ ኢጣልያ ብዙሕ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ልምድታት ብግቡእ ኣብ ግምት ከምዘየእተዉ፡ ንኣብነት ነቲ ኣብ ዓንቀጽ 98 ስምምዕ ሕጊ ባሕሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ዝዀነ ይኹን ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሰብ ምሕጋዝ ዝብል ኣህጉራዊ ስምምዕ ኣብ ግምት ከምዘየእተውዎ ይገልጹ። ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ውን እቲ ዝተኣኣመመ ኣዋጅ ንምድሓን ህይወት ኣብ ባሕሪ ዝምልከት ሕግታትን ልምድታትን ከምዝጻረር ይገልጻ።

ፕረሲደንት ናይ ኢጣልያ ማሕበር ሓካይም ብዘይዶብ ዝዀነት ክላውድያ ሎዴዛኒ፡እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ነቲ ኣብ ባሕሪ ህይወት ንምድሓን ዝምልከት ግቡኣት ዝምልከት ሕጋዊ መትከላት ይጻረሮ ኣሎ፡ትብል።ህይወት ዘድሕና ኣምቡላንሳት ናብ ሆስፒታል ሕሙማት ስለዘብጽሓ ከም ምቕጻዕ እዩ፡ትብል።

TMP – 29/04/2019

ሰኣላይ፦ ዎች

ስእሊ፦ ዎች 3 እታ ዝተረፈት እንኮ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምድሓን ህይወት ተዋፊራ ዘላ መርከብ እያ።