ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምድሓን ስደተኛታት የቋርጽ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ከም ዝሕልዎ ዝገልጾ ዞባ ባሕሪ ኽነጥፍ ከምዘይጸንሐ ጀርመናዊ ማሕበር ምድሓን ህይወት ኣብ ባሕሪ ኣይ ገሊጹ።

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ክንዲ እቲ ግቡእ ስርሖም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ሓድሕድ ይሳተፉ ኣለዉ። ገለ ኻብተን ጃላቡ ብኢጣልያን ፈረንሳን ዝተወፈያ እየን።

ድሕሪ ምዕጋት ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ምቍራጽ ስርሒት ሶፊያ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዳርጋ በይኑ እዩ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሊብያን ኢጣልያን ዘሎ ኽፋል ማእከላይ ባሕሪ ህይወት ከድሕን ጸኒሑ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣህጉራዊ ውድብ ስደት፡ 257 ሰባት ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 1 ግንቦት 2019 ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ብባሕሪ ኽሰግሩ ኽብሉ ሞይቶም።

ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሓለዋ ዶባት ኤውሮጳ ካልእ ዝዓጦ ጉዳይ ረኺቡ ኣሎ፡ይብል ኣፈኛ ኣይ ዝዀነ ጎርደን ኢስለር።

ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኣቨኒረ ምንጭታት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዓመት ቅድሚ እቲ ግርጭት ምጅማሩ 12 እዋን ጥራይ፡ ማለት ትሕቲ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ስርሒታት ምድሓን ህይወት ከምዘካየደ ትሕብር።

እቶም ዕድለኛታት ኰይኖም ክድሕኑ ዝኸኣሉ ኣብታ ብዂናት ኣትሕመስ ዘላ ኣሽሓት ስደተኛታት ተቐርቂሮም ዘለዉ ሊብያ ይዳጐኑ። ኣብ ገለ ማእከላት ዝነበሩ ዘብዐኛታት ስለዝሃደሙ እቶም ስደተኛታት ካብቶም ኣንጻር እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ወተሃደራት መጥቃዕቲ ንኽወርዶም ቅሉዓት ይዀኑ ኣለዉ።

ምሸት 7 ሚያዝያ ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ እቲ ታጁራ ዝርከብ መዳጐኒ ማእከል ካብ ነፋሪት ዝተደርበየ ቡምባ ወዲቑ። ካብቲ ነትጒ ዝኸደ ፍንጭልጫል ንናሕሲ እቲ መዕቈቢ በሲዑ ንሓደ ህጻን ንእስክላ ኸምዝሰሓቶ ሓካይም ብዘይዶብ ይሕብር።

ተቐርቂርና ኢና ዘለና፡ ንሽገር ኢና ዘለና፡ በዚ ዂናት ተናዊጽና ኢና ዘለና፡ይብል ሓደ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ምስ ሓካይም ብዘይዶብ ክዛረብ ከሎ።

ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያክስሊ ኣብ ትዊተር፡ኣብ ሊብያ ዑቕባ የለን፡ ናይ መንግስቲ ይኹና ናይ ማሕበራት ጃላቡ ምድሓን ህይወት የለዋን። ነገራት ከምዚ ዘለውዎ ክኽቕጽሉ ኸምዘይክእሉ ኣዝዩ ንጹር እዩ፡ይብል።

TMP – 15/05/2019

ሰኣላይ፦ ኣንጆ ካን / ሻተርስቶክ

ስእሊ ስደተኛታት ኣብ ጃልባ ጐማ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ።