ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ቀረባ ስጳኛ ዝኣተዉ ስደተኛታት ምዝመዛን ዓመጽን ዘጋጠሞም እዮም

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብታ ሃገር ክበጽሑ ኻብ ኣፍሪቃ ብማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝተጓዕዙሉ ቀጥታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ከምዘጋጠሞም ይገልጹ።

እቲ መጽናዕቲ ብኣህጉራዊ ውድብ ስደት ከም ክፋል መጽናዕቲ ዋሕዚ ስደት ዝተኻየደ እዩ። ልዕሊ 1,300 ሓተትቲ ዑቕባ ኣብቲ መጽናዕቲ ተሓቲቶም። እቶም ሓሙሽተ ቀንዲ መዐቀኒታት ቀጥታዊ ዓመጽን ምዝመዛን ዘጠቓልልዎ ብዘይፍቓድ ምትሓዝ፡ ስምምዕ ዝተበጽሓሉ ኽፍሊት ስራሕ ምኽላእ፡ ብግዲ ምስራሕ፡ ናብ ዝተማጽአ መርዓ ንምእታው ምሕታት፡ ከምኡ ድማ ኣካላዊ ጐነጽ እዮም።

“ውጽኢታት ናይዚ መጽናዕቲ ኣብቲ መገዲ ስደት ኣዝዩ ዘሰክፍ መጠን ምዝመዛን ግፍዕን ከምዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣብ መንጎ ተበግሶታቶምን ተመኵሮታቶምን ዘሎ ፍልልያት ዘደንቕ እዩ፡ እንተዀነ እቲ ዘጋጥም ልዑል ደረጃ ተጠቃዕነት ኣይነስተውዕሎን ኢና፡” ትብል ሓላፊት ልኡኽ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ኣብ ስጳኛ ማሪያ ሄሱስ ሄሬራ።

እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ ዘይቀጥታውን ብትዕዝብቲ ጥራይ ዝተሓልፈ ውርደትን ምዝመዛን ውን ኣጽኒዑ እዩ። እዚ ዘጠቓልሎ፡ ንደም ክፋላት ኣካላት ወይ ክፋላት ሰውነት ብገንዘብ ክሽየጥ ምሕታት፡ ብግዲ ደም፡ ውሽጣዊ ንዋት ወይ ክፋል ኣካላት ብግዲ ምውሳድ ወይ ድማ ብጾታዊ ዓመጽ ምፍርራህ ይርከቦ። ርብዒ ናይተን ዝተሓተታ ኣንስቲ ምፍርራሕ ጾታዊ ዓመጽ ከምዝረኣያ መስኪረን።

ሞሮኮን ኣልጄርያን እተን ናይ መወዳእታ ስደተኛታት ዝሓልፉለን ልዑል ዋሕዚ ዘለወን ሃገራት ከም ምዃነን መጠን እተን ዝበዝሐ ምዝመዛን ውርደትን ዝርኣየለን ሃገራት እየን። ሊብያን ማሊን ውን ልዑል ደረጃ ተመሳሳሊ በደላት ተራእዩለን።

ዳርጋ 38 ሚእታዊት ካብቶም ዝተሓተቱ ልዕሊ ዓመት ኣብ ጉዕዞ ዘሕለፉ፡ ትሕቲ ርብዒ ኻብኣቶም ድማ ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ ጥራይ ዝተጓዕዙ እዮም። እቶም ተሓተትቲ ልዕሊ 90% ሰብኡት ኰይኖም ካብቶም ተሰደድቲ ዝብገሱሎም ከባቢታት ብማዕረ ዝተዛነቑ እዮም።

ዝበዝሐ ዝዝውተር ተባህሊ ብልዕሊ ሲሶ ናይቶም ስደተኛታት ዝተለለየ መስመር ቅድሚ ማእከላይ ባሕሪ በጺሖም ናብ ስጳኛ ዘምርሑ ዝሓልፍዎ ካብ ማሊ ናብ ኣልጄርያ ካብኡ ድማ ናብ ሞሮኮ ዘምርሕ መስመር ስደት እዩ።

TMP – 24/03/2019

ስእሊ፦ ጆቫኒ ካንቸሚ / ሻተርስቶክ። ስደተኛታት ኣብ ጃልባ።