ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ተጨውዮም ንዝነበሩ 84 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓራ የውጹ

ብ 18 ሕዳር፡ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ብኣሰጋገርቲ ኣብ ዞባ ከሰላ ተጨውዮም ዝጸንሑ 84 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓራ ከምዘውጽኡ ተሓቢሩ። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ‘ሱና’ ከምዝሓበሮ፡ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሞንጎ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲን ጨወይቲን ድሕሪ ዝተኻየደ ብረታዊ ግጭት ነጻ ከምዝወጽኡ እዩ።

ነቶም ግዳያት ናይ ምድሓን ስርሒት፡ ገለ ሱዳናውያን ነበርቲ ናብ ኣባላት ጸጥታ ብምድዋል ኣብ ከባቢ ርፊ-ዓራብ ኣብ ዝርከብ ጫካታት ‘ኻራይ-ዲራይር’ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ብኣሰጋገርቲ ተጨውዮም ከምዘለዉ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ ተኻይዱ።

ሓላፊ ሃገራዊ ጸጥታን ድሕነትን ሱዳን ኣብ ዞባ ከሰላ ኣቶ ኣላም ኣልዲን ሓሽም ከምዝገለጾ፡ እቶም 51 ደቅ-ንስትዮ ዝርከብኦም ግዳያት፡ ብሕሱም ኣተሓሕዛ እቶም ጨወይቲ ኣካላውን ጥዕናኣውን ኩነታቶም ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ምጽንሑ ጠቒሱ፡ እቶም ግዳያት ስድራቤታቶም ናይ መልቀቒ ገንዘብ ክሳዕ ዝኸፍሉ በቶም ጨወይቲ ካብ 10 መዓልታት ክሳዕ 2 ኣዋርሕ ተታሒዞም ምጽንሖም ኣረዲኡ።

ኣብ’ቲ ስርሒት 10 ጨወይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኽኣትው እንከለዉ፡ ብመሰረት ዓንቀጻት ሕጊ ምስግጋር ደቅ-ሰብ ክሲ ተመስሪቱሎም ጉዳዮም ይርአ ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሓያሎ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ኢትዮጵያን ኪንዮኡን ከብሉ ነጻ መንገዲ ከፊቱ ምህላው እዩ ዝእመን። ስለዝኾነ ቊጽሪ ናይቶም ብመንገዲ መስመር ኢትዮጵያ -ሱዳን ናብ ሊብያን ግብጽን ኣምሪሖም ኤውሮጳ ክኣትዉ ዝምድቡ ኤርትራውያን ክዛይድ ይረአ ኣሎ። እቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝንህር ዘሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሱዳን ዝነጥፉ ኣሰጋገርቲ ዓቢይ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎም ይርከብ።

ከም ምንጭን መተሓላለፊትን ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት፡ ከምኡውን ንግዲ ደቅሰብ  እትጥቀስ ሱዳን፡ ካብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ጀሚራ ነቲ ተርእዮ ንምግታእ ተረርቲ ስጒምትታት ኣብ ምምሕዳር ከምዘላ እዩ ዝንገር። ኣብ 2014, ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅሰብ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ገበኛታት ተሪር መቕጻዕቲ ዘንጽፍ ሕጊ ተግባራዊ ገይራ’ያ። እቲ ሕጊ ፡ ንገበነኛታት ካብ 20 ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክሳዕ ሞት ዝቐጽዕ እዩ። ብተወሳኺ፡ እታ ሃገር ሓለዋ ዶባት ንምሕያልን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ሰባት ንምቊጽጻርን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ ሊብያ፡ ቻድን ኒጀርን ስምምዓት ዶባዊ ጸጥታን ምሕደራን ኣብ ምኩዋን ትጽዕት ኣላ።

ብዘይካዚ፡ ሱድን ኣብ ምቅላስ ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ገበናትን ምስ ሃገራት ኤውሮጳን  ሕብረት ኤውሮጳን ስትራተጂካውያን ዝምድናታት ኣብ ምትርናዕ ብቐጻሊ ትሰርሕ ምህላዋ ይሕበር።

TMP – 2/12/2018

ስእሊ፥ ስትሪት ፎር/ ሻተርስቶክ። መዓርፎ ኣውቶቡስ ከተማ ከሰላ፡ ሱዳን።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ