مهاجر افغان که برای رسیدن به اروپا 4000 مایل را طی کرده بود، به خانه برگشت

قسیم همانند دیگر جوانان افغان در جستجوی یک زندگی بهتر به گونه غیرقانونی به اروپا سفر کرد؛ اما در آنجا با فقر، سوء استفاده و بهره کشی رو به رو شد.  او در مصاحبه با خبرگزاری NBC تصمیم اخیر خود برای برگشت به خانه را شرح داده است.

قسیم خطرات چشمگیر مالی و جسمی را برای رسیدن به اروپا متقبل شده است. دانش آموز قبلی طب دندان 11 هزار دالر خانواده خود را برای این سفر خرج کرده است. او از طریق ایران، بلغاریا و صربستان، 4 هزار مایل را برای رسیدن به آتن پایتخت یونان طی کرد.

گرچه او اصلاً می خواست به آلمان سفر کند اما سرانجام در کشوری با نرخ بالای بیکاری در اروپا گیر ماند. او به NBC گفت: ” آتن بسیار بد است، در یونان جایی برای خوابیدن و پولی برای خوردن غذا ندارم.”

همانند دیگر مهاجران غیرقانونی، او برای زنده ماندن مجبور بود به حیث روسپی کار کند. او گفت: ” ما زیاد خجالت می کشیدیم، ما همجنسگرا نیستیم، ما این کار را دوست نداریم. اگر در خیابان زندگی کنید، مجبور استید که کاری را که لازم است انجام دهید.”

قسیم چندین بار کوشش کرد تا با استفاده از پاسپورت های تقلبی و دزدی یونان را ترک کند. اما کوشش های او ناموفق بودند. هر بار، پولیس او را بازداشت کرد.

بدترین لحظات قسیم تابستان گذشته رقم خورد، هنگامی که یک گروه 5 نفره بر او حمله کردند. آنها، او را ضرب و شتم کردند، الاشه اش را شکستند و در حالی که خونریزی داشت، در یک کوچه فرعی آتن رهایش کردند. در همین لحظه، او تصمیم گرفت که وقت رفتن به خانه است.

او به سازمان بین المللی مهاجرت IOM مراجعه کرد تا کمک برگشت داوطلبانه را دریافت کند. او مبلغ 1705 دالر را از دولت یونان و اتحادیه اروپا برای برگشت به کابل دریافت کرد.

از سه ماه پیش که قسیم به افغانستان برگشت، او احساس پشیمانی و شرم دارد. خانواده اش نمی دانند که او چرا به خانه برگشته است. او گفت: ” آنها می پرسند چرا به افغانستان برگشتی؟ به جایی که وظیفه نیست.”

از سال 2016 میلادی، 2.4 میلیون افغان به کشورشان برگشته اند؛ بعضی ها داوطلبانه و بعضی ها اجباری.

عبدالغفور از سازمان مشاور و حمایت مهاجران افغانستان در کابل گفت که، اقارب مهاجران اغلباً نمی دانند که این مهاجران چرا به افغانستان برگشته اند.

لیزا شوستر که یک متخصص امور برگشت مهاجران به افغانستان است می گوید که، خانواده ها قربانی بزرگ مالی را برای فرستادن مهاجران به اروپا متقبل می شوند. زمانی که مهاجر پس از تلاش ناکام مهاجرت برمی گردد، خانواده اش عصبانی می شود.

TMP – 15/04/2019

Photo credit: Alexandros Michailidis / Shutterstock

یک خانواده مهاجر در چهار راه ویکتوریا، جایی که مهاجران و پناهندگان به گونه موقت در آتن زندگی می کنند، استراحت می کند، یونان تاریخ 22،2015