بوسنی: مهاجران در مقابل بسته شدن اردوگاه “شرم آور” ووچاک مقاومت می کنند

در پاسخ به فشارهای بین المللی ، مقامات بوسنیایی تصمیم به بسته کردن Vucjak ، که کمپ مهاجرین است و این کمپ در محلی ساخته شده است که قبلا محل جم آوری کثافات بود. با این حال ، ساکنان کمپ مخالف این طرح هستند که آنها را به سایر تاسیسات دورتر از مرز با کرواسی منتقل کنند.

شرایط موجود در کمپ ووچاک باعث بروز خشم جامعه حقوق بشر شده است. فاقد آب و تشناب های معیاری و در نزدیکی میدان مین قدیمی از درگیری در دهه 1990 واقع شده است. بارش برف اخیر زندگی را برای ساکنان سخت تر کرده است که بسیاری از آنها فاقد لباس و کفش مناسب برای زمستان سخت بوسنی هستند.

دونیا میاتوویچ ، کمیسر حقوق بشر شورای اتحادیه اروپا ، گفت که “این کمپ هرگز نباید افتتاح می شد ،” وی پس از دیدار اخیری که از این کمپ داشت، این کمپ را “شرم آور” توصیف کرد. وی افزود: “آنچه كه من در Vucjak دیدم چیزی بود كه مثال آن را قبلاً ندیده بودم.”

بوسنی با پاکسازی فضا و انتقال مهاجران به یک مجتمع ، که از پادگان های ارتش سابق به یک مرکز پذیرش مهاجران تبدیل می شود. اما ساکنانی که قصد ادامه سفر خود به غرب اروپا از طریق کرواسی را دارند ، حاضر نیستند از این مکان مرزی که تنها 8 کیلومتر با آن فاصله دارد ، دورتر بروند.

محمد مهاجر افغان به رویترز گفت: “آنها می خواهند این کمپ را ببندند اما مردم به یک شهر دیگر یا کمپ دیگر نخواهند رفت.”

فاضل ، یک مهاجر دیگر افغان، به AP گفت: “اگر آنها ما را از اینجا خارج کنند ، ما پس از یک روز ، پس از یک ساعت ، یک دقیقه برمی گردیم.” “ما دوباره به اینجا برخواهیم گشت.”

معترضین در این کمپ اقدام به ایجاد آگهی هایی در مورد سایر کشور های اروپایی کرده اند تا به آنها اجازه دهند تا راه خود را ادامه دهند. برخی می خوانند: “ما از اتحادیه اروپا می خواهیم مرز را باز کند” اگر نی “ما در اینجا خواهیم مرد.”

Dragan Mektić ، وزیر امنیت بوسنی، اظهار داشت که مهاجرانی که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده اند، حق ندارند تصمیم بگیرند کجا بمانند ، و به همین دلیل مجبور به جابجایی خواهند شد.

TMP – 10/12/2019

تصویر از: اکدین کمبر/ شاترستاک

عنوان تصویر: بیحاک ، بوسنی و هرزگوین 30 اکتبر 2019: کمپ پناهندگان و مهاجران ووچاک. این سایت در نزدیکی مناطق آلوده به مین و دفن زباله واقع شده است. با مرز کرواسی چند کیلومتر فاصله دارد. چادرها و مردم.