مقامات آلمان تقریبا تمام کیس های پناهندگی کلیسا ها را در سال 2019 رد کردند

به گفته آژانس خبری آلمان DW، مقامات آلمانی اکثر کیس های پناهندگی کلیسا ها را در سال 2019 لغو نموده اند. در طی چهار ماه اول سال 2019 تنها دو کیس پذیرفته شده است.

کلیساها در آلمان می توانند از پناهجویان رد شده در مواجهه با شرایط دشوار محافظت کنند و درخواست تجدید نظر را برای اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال (BAMF) ارائه دهند. این پناهجویان معمولا از طریق اجتماع کلیسا به محل های که در آن زندگی کنند دسترسی دارند ، که آنها را از پلیس ها محافظت می کند.

یکی ار مثال ها: تارا، یک مادر جوان از افغانستان، که داستان خویش را برای بازرس علمی مسیحی تعریف کرد. او گفت که فامیل او از شر طالبان برای جستجوی امنیت به اروپا فرار کرده اند. پس از خوابیدن در جنگل ها، گذراندن روزهای بدون غذا، رنج بردن از گازهای اشک آور در کمپ ها، آنها اکنون از یک کلیسای آلمانی رسیده اند. طی یک سال گذشته، آنها در محوطه کلیسا زندگی می کنند.

همسر این زن می گوید: “من می توانم تصور کنم که اگر این داستان ها را به نواسه هایم تعریف کنیمباور نخواهند کرد”. حتی گاهی اوقات خود ما نیز نمی توانیم باور کنیم. . . . اما خدا را شکردر حال حاضر اینجا هستیم.”

چنین فضاهای تقاضای زیادی در آلمان وجود دارد. یک سال پیش، کلیساها 543 نفر را پناه دادند، امروز تعداد به 855 نفر رسیده است. در حقیقت، کمیساریای مهاجرت، پناهندگی و حقوق بشر برای کلیسای لوتری انجیلی در شمال آلمان به بازرس ارزیابی علمی گفت که تقاضا برای فضاهای پناهگاه در آلمان پیشی گرفته و تقاضاها تقریبا 20 برار شده است.

پس از پذیرفتن، کلیساها باید دوسیه بسیار قوی ای که دلایل مربوط به هر کیس پناهجوی را در آن ذکر شده است، ارائه دهد. این دوسی ها توسط اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال BAMF ارزیابی خواهد شد. پس از بررسی مجدد، اگر دفتر مهاجرت امر حفاظت از پناهندگی را صادر نکند، پناهجو باید محل کلیسا را ترک کند.

در سال های 2015 الی 2016، 80 درصد کیس هایی که توسط کلیساها ارائه می شد توسط اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال به رسمیت شناخته می شد. در این سال فقط دو مورد پذیرفته شدند.

TMP – 24/03/2019

تصویر از : Shutterstock

عنوان تصویر: کلیسای جامع رنسانبورگ در بایرن آلمان، حدود 40 تن از پناهجویان را پناه داده است.