یونان: در پاسخ به تجدید بحران ورود مهاجران غیر قانونی، به سرعت اخراج های اجباری افزوده خواهد شد

یونان می گوید که در پاسخ به آخرین افزایش جریان های مهاجرت های غیر قانونی از همسایگان ترکیه، اعزام ها سرعت خواهند بخشید. در 29 آگوست 2019 ، 16 قایق که حامل حدود 650 مهاجر غیرقانونی بود به لسبوس رسیدند، و13 فروند از آنها در کمتر از یک ساعت رسیده اند.

گزارش شده است که بیشتر کسانی که وارد یونان شده اند فامیل های افغان هستند.

“گفت: بوریس چشیرکوف سخنگوی UNHCR در یونان در به خبرگزاری رویترز: این ما را شگفت زده کرد. ما از سال 2016 تاکنون این نوع ورود همزمان را در این تعداد مشاهده نکرده ایم.

دولت یونان گفت که با افزایش نظارت بر مرزها با ناتو و آژانس گشت مرزی Frontex ، کنترول مرزی خود را تشدید داده اند. همچنین برای شناسایی پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن ها رد شده است اما هنوز از یونان خارج نشده اند، گشت های پولیس در سراسر کشور تقویت می شود.

به روند پروسه پناهندگی سرعت بیشتری خواهند بخشید. دولت یونان گفت که قصد دارد مرحله استیناف این روند را لغو کند و متقاضیان را مستقیماً به ترکیه یا کشور مبدا آنها تبعید کند.

معاون دفاع شهروندان یونان، مسئول سیاست مهاجرت، جورجوس کوموتساکوس ، به تلویزیون دولتی گفت: ” به روند پروسه پناهندگی باید سرعت بیشتری بخشید تا کسانی که به حمایت بین المللی نیاز دارند از این حمایت ها برخوردار شوند … و برای ما واضح شود که چه کسانی باید از یونان اخراج شوند.”

منابع دیپلماتیک به خبر گزاری رویترز گفتند، وزیر امور خارجه یونان، نیكوس دندیاس، سفیر ترکیه را به “ابراز نارضایتی عمیق یونان” از افزایش جریان مهاجرت غیر قانونی از ترکیه فراخوانده است. سفیر ترکیه افزود: ترکیه به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه متعهد است و سیاست این کشور تغییر نکرده است.

ورود مدیترانه به اتحادیه اروپا در سال 2015 با بیش از یک میلیون مهاجر غیر قانونی به اوج خود رسید. در پاسخ، اتحادیه اروپا در مارچ 2016 به توافق نامه ای با ترکیه دست یافت که در ازای دریافت 3 میلیارد یورو کمک و سایر شرایط  ترکیه به مدیریت جریان مهاجرات غیر قانونی از ترکیه به اروپا کمک خواهد کرد.

در طول تابستان، نگهبان ساحلی ترکیه نیز گشت زنی ها و گزمه هایی را در دریا افزایش داده است. گفته می شود که امسال نزدیک به 17،000 مهاجر غیر قانونی توسط نگهبانان ساحلی بازداشت شده اند. مهاجران از ملیت های مختلفی از سراسر آسیا و آفریقا تشکیل شده اند.

TMP – 5/09/2019

Photo credit: Nicolas Economou/ Shutterstock.com

Photo caption: نمای هوایی از کمپ پناهندگان موریا ، 11 جنوری 2018 – جزیره لسوس ، یونان