اکثریت تقاضاهای پناهندگی سال 2019 در جرمنی رد شده است

مقامات آلمانی اکثریت زیادی از درخواست های پناهندگی دریافت شده در سال 2019 را رد کرده اند. طبق گفته هانس اکلارد سامر، رئیس دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) ، فقط 35 تا 38 درصد از درخواست های پناهندگی در پایان تصویب خواهند شد.

سومار گفت: “این بدان معنی است که” تقریباً دو سوم افرادی که به آلمان می آیند ، پناهندگی دریافت نخواهند کرد. “

گزارشی که اخیراً توسط پخش کننده عمومی ARD آلمان منتشر شده استدلال می کند که موفقیت درخواست پناهندگی یک مهاجر ممکن است بستگی به محل درخواست آنها داشته باشد. در این گزارش شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 22 دفاتر پناهندگی با میزان تأیید بسیار پایین، اغلب 30 درصد برای ملیت های خاص پایین تر از میانگین ملی است.

دفاتر BAMF با کمترین احتمال پناهندگی در برلین، آلمان شرقی و ایالت بایرن وجود داشت. در این گزارش همچنین آمده است که بیشتر پناهجویان متضرر از عراق ، افغانستان ، ایران ، ترکیه و سومالی بودند.

طبق گفته سامر، آلمان حدود 110،000 درخواست پناهندگی جدید بین جولای و اکتبر 2019 دریافت کرده است. BAMF انتظار دارد تا پایان سال بین 140،000 تا 145،000 درخواست دیگر را نیز دریافت کند. این رقم کمتر از 160،000 درخواست پناهندگی جدید است که در سال 2018 دریافت شده است.

با وجود کاهش، رئیس BAMF هنوز هم فکر می کند که تعداد کسانی که تازه وارد این کشور می شوند خیلی زیاد است: “حتی اگر مقامات بتوانند با میزان فعلی مقابله کنند ، هنوز هم تعداد بسیار زیادی از افراد از مسیرهای پناهندگی استفاده می کنند.”

در اوایل سال جاری ، دولت آلمان در مورد قوانین سختگیرانه توافق کرد که باعث شده است دیپورت و یا اخراج اجباری کسانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است آسان تر شود. قوانین جدید همچنین كسانی را كه هویت واقعی خود را پنهان می كنند ، مجازات می كند و همچنان کسانی که نتوانسته اند جایگزین اسناد و مدارکی را که در حین مسافرت گم کرده اند را ارائه دهند . دولت آلمان همچنین تعداد زندانهایی را كه برای اخراج اجباری حاضر نشده اند در نظر گرفته شده است، دو برابر خواهد كرد.

TMP – 12/11/2019

تصویر از: پرادیپ توماس تاندییل رویالیتی-فری ستاک

عنوان تصویر: Frankfurt am Main، آلمان – 25 جولای 2019: افسران پلیس آلمان در نزدیکی ایستگاه راه آهن مرکزی در فرانکفورت ، آلمان.